RÖSTA  INTE  2018

RÖSTA INTE 2018- SVENSK DEMOKRATI HAR ALLTID VARIT EN BLUFF ! Det finns en sak som är starkare än världens alla arméer, och det är en idé vilkens tid är inne.    Victor Hugo

RÖSTA  INTE  2018

RÖSTA INTE 2018- SVENSK DEMOKRATI HAR ALLTID VARIT EN BLUFF ! Det finns en sak som är starkare än världens alla arméer, och det är en idé vilkens tid är inne.    Victor Hugo

Att rösta är den våldsammaste handling som någon kan begå under sin livstid?

Voluntaryism är filosofin som bygger på principen om icke-våld att inte göra någon skada, aldrig initiera våld, men rätten till självförsvar. Alla relationer människor emellan måste vara frivilliga. Skillnaden mellan Voluntaryism och andra liberianska filosofier ligger i att voluntaryismen identifierar Väljarpolitiken(demokrati) att gå och rösta är en form av aggression och förespråkar istället användningen av icke-politiska strategier.

 

Voluntaryismen är libertarianer som har organiserat sig för att främja icke-politiska strategier för att uppnå ett fritt mänskligt självbestämmande liv. Vi avvisar valpolitiken (så kallat demokratiska val), i teorin och i praktiken, som oförenlig med voluntaryismens fredliga och självbestämmande mål.

 

Regeringar måste upphäva sina handlingar i en aura av moralisk legitimitet för att upprätthålla sin makt, och politiska metoder stärker alltid denna legitimitet. Voluntaryrister söker istället att avskaffa staten genom utbildning och information och vi förespråkar att icke våld är lösningen, samt att det ’’tysta samtycket om vilken statsmakten i sista hand beror på avskaffas’’, samt att alla avtal är individuellt frivilliga och ’’inga tysta underförstådda avtal kan hävdas. "

 

Så, med tanke på att en framgångsrik stat kräver legitimitet och att ett av de enklaste sätten att uppnå legitimitet är genom omfattande valdeltagande, vad är då väljarnas ansvar för regeringens handlingar?

Fråga- varför har vi aldrig röstat om man skall ha en riksdag eller ej, med 349 parasitiska egenmäktiga sociopater att föda, om man nu tror på demokrati? 
SCB Riksdagsvalet 2014.

Giltiga röster
6231573
100,00%
BLANK
Ogiltiga röster - blanka
56287
0,89%
OG
Ogiltiga röster - övriga
2156
0,03%

VDT Valdeltagande
6290016
85,81%

Antal röstberättigade
7330432

Över 1 miljon människor avstod att rösta, däribland jag.
Dom som röstar blankt är delaktiga i att stödja det politiska våldssystemet.

 

Genom att rösta är det uppenbart att varje väljare godkänner det statliga systemet enligt villkoren som marknadsförs och lovas inför valet. Genom att rösta säger varje väljare det är rätt och korrekt för vissa utsedda personer som agerar i statens namn och som skapar lagar kan använda våld för att tvinga fram lydnad mot dessa lagar om de inte efterföljs.

 

Den typ av statligt våld som avses här är fysisk styrka, vapen med avsikt att döda eller skada, konfiskation av egendom som utövas av statens anställda eller representanter, poliser, domare, skatteverket, kronofogdar, militär, som använder denna kraft mot dem som inte följer statliga lagar och förordningar som till 70-90% initieras av administrations-anställda, tjänstemän eller särintressen genom lobbyister, men inte av de valda politiska representanterna. 
Vanligtvis är hotet om arrestering och fängelse tillräckligt för att få de flesta människor medgörliga och lydiga. Den ultimata sanktionen som staten och dess personal innehar är "döden" för dem som vägrar att samarbeta.

 

Vad vi faktiskt vet om polisens senaste dödsskjutning
2018-08-06
Nätet är fullt av åsikter om vad som hände när den 20-årige utvecklingsstörda Eric sköts till döds av poliser. Allt från formuleringar om poliser i allmänhet som ”blodtörstiga mördare” till att helt försvara dödandet av Eric. Exakt vad som hände vet vi inte – men vi vet faktiskt en hel del.
Vi vet att Eric inte hotat någon verbalt eftersom det enda ord han kunde säga var ”mamma”...

 

Juridiskt sett, kan vi säga att väljarna som röstar, och andra deltagare i regeringen har hjälpt och upprätthållit samt uppmuntrar rättsväsendet med polisen, åklagare, domare, militär och fängelsepersonalen inom kriminalvården som faktiskt begår den fysiska aggression som krävs för att att medföra, att oliktänkande och dissidenter sätts i en bur oberoende av om en skada har skett eller ej.

 

Olika tribunaler har beslutat sedan andra världskriget att både valda politiker, tjänstemän och diktatoriska statschefer är juridiskt ansvariga för de brott som begås under deras order, men inte utförs med egna händer. Med andra ord, de som ger instruktionerna till soldater att döda oskyldiga civila är ansvariga, även om de inte personligen håller i vapnen, skjuter eller utför bombattacker. Fastän denna princip om ansvarsskyldighet aldrig har utvidgats bakåt från politiska ledare till dem som deltar i val, bör det framgå av denna analys att ansvarskedjan sträcker sig från dem som utövar det faktiska våldet, till dem som ger ordern, att våldet användas för dem som deltar i val och röstar som leder till att de politiska ledarna väljs, för att gagna egenintresset.

Se Kellogs-Briand pakten. https://en.wikipedia.org/wiki/Kellogg–Briand_Pact

 

Det innebär att våldet som begåtts av någon enskild individ bleknar i sitt omfång eller betydelse jämfört med det som är tillåtet att utövas av regeringen i namnet på de som röstar. Det kombinerade auktoritets-våldet hos varje identifierbar individ kan inte ens nära matcha våldet, med våldshandlingar, som regeringen utför som folkets inröstade representant.

 

Låt denna fråga besvaras genom att anta att man inte är en seriemördare eller bedriver någon form av kriminell verksamhet. Med andra ord, låt oss anta att de flesta som röstar i valet lever fridfulla, oskyldiga liv. Blir det då att rösta, är den mest våldsamma handling, som du kommer att begå under din livstid?

 

Baserat på argumentet i denna artikel måste svaret vara "ja". Varje person, genom att rösta, sanktionerar våldet som används av statens representanter. Länken i ansvarskedjan för det våldet omger varje väljare när hon/han lägger röstsedeln i lådan.

Valdeltagande och att rösta är en handling av presumtivt våld, eftersom varje väljare antar rätten att utse en politisk förmyndare över andra människor, märk väl andra människors liv. Ingen enskild väljare eller till och med majoriteten av väljarna har sådan rättighet. 
Om de hävdar att de har en sådan rättighet, låt dem tydligt förklara var den rätten kommer från och hur väljaren kan delegera, ge bort en rättighet, som dom själva inte har.

Exempel…
’’Kan du ta din grannes pengar, egendom utan deras tillstånd?’’ 
’’Om du svarar nej, jag kan inte ta min grannes pengar utan deras tillstånd.’’
’’Kan du ge bort, delegera den rättigheten du inte har, till din bästa vän att ta grannes pengar .’’
’’Naturligtvis inte.’’
’’Kan du delegera, rättigheten du inte har till alla 100 medlemmarna i din föreningen för att ta din grannes pengar.’’
’’Nej.’’
När du röstar och lägger en röstsedel i lådan och du ’’ger då bort’’ delegerar rättigheten som du inte har eller var född med, till en politiker som var född med exakt samma rättigheter som du har, han kan i sin tur inte delegera en rättighet som han inte har. Men...

...politiker bryr sig ej om detta, hon/han har sanktionerats av kollektivets väljare och med hjälp av sitt politiska parti skapar dom Skatteverket, Kronofogden, Polis, Åklagare och Domstol och din grannes pengar tas från grannen under utpressning, tvång, hot och våld, till att gynna kollektivets politiker och offentligt anställda inom myndigheter som använder dessa pengar för sina egna politiska syften, trots att dom inte var födda med att delegera rättigheter dom inte har, samma som du och jag.

 

Nu vilken koppling, finns det mellan att rösta och de som agerar våldsamt, i statens namn? 
Varför vill staten ha ett stort antal människor att delta i valen?
Det finns två främsta orsaker till detta. För det första kan de som agerar i statens namn använda det faktum att många människor röstar som bevis för att de agerar i namnet av "folket", ''All offentlig makt utgår från folket och Sveriges Riksdag är folkets främsta företrädare''... 
Högt valdeltagande vid röstning citeras som bevis för tyst "samtycke". 
Statligt anställda, såsom tjänstemän, lagstiftare, politiker. polis, advokater, åklagare, domare, skatteverket och kronofogde samt resterande av hundratals av myndigheter, nämnder och verk mm. dom behöver en aura av legitimitet om deras handlingar ska ses som rätt av en stor majoritet av befolkningen.

 

För det andra har regeringar - särskilt demokratiska regeringar, upptäckt att eftersom andelen medborgare som håller regeringen vid makten genom olika typer av valfläsk, som ökar framför allt vid valtid, desto mindre öppet våld behöver regeringen för att påverka och hålla makten över befolkningen, som vi ser traditionellt i Sverige, samtidigt som dissidenter som anser regeringen är olaglig, icke etiskt eller representativ hålls under kontroll med alla tillgängliga medel allt från flummighetsbegreppet ’’hets mot folkgrupp’’ samt censur av yttrande och tryckfriheten.

 

Med andra ord, ju mer legitimitet som en regering når genom majoritetsstöd desto mindre behöver den utöva direkt våld mot meningsmotståndare som utgör minoriteterna, alltså 51% dikterar livsvillkoren för 49%. 
En regering utan valfläsk måste ständigt tillgripa restriktioner och våld för att uppnå sina ändamål, det skulle snart ses för exakt vad det är, ett kriminellt gäng, en mob och det exponeras dag för dag i Sverige.

 

Ovanstående aktiviteter är inte gjorda för ett fritt Sverige och bejakande av frihet.
Politiker representerar inte väljarna, utan ett Vinstdrivande Kommersiella Bolag som är bl.a. registrerat på SEC i New York under Kingdom of Sweden, när ni har röstat så är det för att Statsministern som är CEO för Bolaget Konungariket Sverige och är dess representant, samt agerar som säljare för Scania/Volkswagen i Saudi Arabien.

https://www.youtube.com/watch?v=oXSBJzc10PQ
http://www.ingenstat.se/

 

Vi kan likna Konungariket Sverige som när du tillhör en förening och ni röstar fram en ny styrelse, styrelsen representerar föreningen, inte dig som enskild medlem.
När du röstar på en politiker, så företräder politikern och dess tjänstemän det registrerade vinstdrivande kommersiella bolaget, inte dig som enskild väljare. Bolaget Konungariket Sverige är ett modersbolag och samtliga kommuner, landsting som dotterbolag samt myndigheter, verk, nämnder mm. dom är registrerade vinstdrivande bolag för att dra in pengar till moderbolaget genom diverse aktiviteter.

 

Grundlagsändringen 1974 genomfördes samt beslutet om bolagiseringen av Konungariket Sverige,och ansvarsbefrielse för ämbetsmän. Senare grundlagsförändringar som riksdagen antog 1994 och 2002 när folkomröstningen om svenskt EU-medlemskap blev aktuellt, hösten1994 ändrades den svenska grundlagen, så att Sveriges grundlagsskydd som fri stat togs bort, vilket enligt grundlagen är förbjudet. Grundlagsskyddet togs bort genom två riksdagsbeslut med mellanliggande riksdagsval 1994, detta cementerade att Konungariket Sverige är verkligen ett kommersiellt vinstdrivande bolag, och din röst är inte vad du tror eller fått lära dig, sedan skolåldern, detta landsförräderi för er som tror på demokrati, utfördes av Ingvar Carlsson och Lena Hjelm -Wallin politikers egenmäktigt agerande utan stöd i lag, samt ansvariga för 
Barcelona avtalet. https://corneliadahlberg.wordpress.com/…/mer-om-barcelonav…/
https://rosatraktor.com/…/barcelona-avtalet-1995-kalergi-p…/

 

Voluntaryism vill ändra detta våldsbeteende, voluntaryismens filosofi som bygger på principen om icke-våld att inte göra någon eller något skada. Alla relationer människor emellan måste vara frivilliga. Skillnaden mellan Voluntaryism och andra liberitanska filosofier ligger i att voluntaryismen identifierar Väljarpolitiken (demokrati) att gå och rösta, är en form av aggression och förespråkar istället användningen av icke-politiska strategier, som ovanstående exempel. www.ingenstat.se

MAGASINETPARAGRAF.SE
 
Nätet är fullt av åsikter om vad som hände när den 20-årige utvecklingsstörda Eric sköts till döds av poliser. Allt från formuleringar om poliser i allmänhet som ”blodtörstiga mördare” till att hel…

 

 

VARFÖR JAG VÄGRAR ATT

RÖSTA ELLER ''BETALA'' SKATT

 

Jag är en av de tusental svenskar som inte lämnar in en deklaration eller frivilligt betalar skatter. Skälen till att inte lämna in deklaration eller frivilligt betala skatt, samt att inte rösta, är snarliknande.

Liknelsen i att både skatter och rösta är aktiviteter som kräver engagemang hos den tvångs institution som kallas regeringen/riksdag. Allt detta är baserat på inplicit/underförstått avtal?

Vi har aldrig fått rösta om vi vill ha en riksdag. Riksdagen har varit påtvingat sedan barnsben med attityden, så är det och så skall det vara? Inget ifrågasättande om det är rätt eller fel att 349 maktkrävande och maktutövande individer skall bestämma över den individuella människans levnadsvillkor och stipulera vilka dessa villkor skall vara som exempel med tvångsvaccination eller Västlänken i Göteborg.

Regeringen utövar ett monopol på rättslig kontroll över ett visst geografiskt område, utan empiriska fakta eller bevis till dess etiska grund. Detta omfattar tvångsmonopolisering av de tjänster som vi får som Systembolaget eller obligtoriska Statliga skolor etc.

För att finansiera dessa tjänster pålägger regeringen ensidigt en obligatorisk avgift på oss. Dessa "skatter" är inte baserade på hur mycket service regeringen ger oss, inte heller på vår begäran om dem. Regeringen ger oss inte möjlighet att vara utan en viss tjänst, eller handla annorstädes, eller förhandla om priset.

Det bryr sig inte om vi ville ha tjänsten eller ej. Inte om man använder allt som erbjuds eller helt enkelt vägrar tjänsten eller produkten helt och hållet. Regeringen deklarerar det är ett brott om vi vägrar att betala hela eller "vår andel". Du betalar alltså inte, det tas från dig.

Huvudskälet, varför jag vägrar att betala skatt är att jag inte vill ge min sanktion till riksdagen/regeringen. Jag, samtycker inte till våra särskilda regeringar som godtyckligt stiftar vad dom kallar ‘’lagar’’ vilket är förordningar eller regler, genom administrativa myndigheter som är vinstdrivande kommersiella bolag, som stöder och ger makt till deras tjänstemän och politikers positioner, där dom sedan egenmäktigt sätter sina egna löner och pensionsrättigheter, samt gömmer sig bakom ansvarsbefrielse medan resten av oss är tvingade att acceptera tvångsinstitutioner eller förlora allt. Dom investerar inget och riskerar inget.

Jag protesterar i princip på all tvångsuppbörd av skatter, eftersom skatter är en eufemism för att stjäla. (Genom att stjäla, menar jag att ta andras egendom utan deras frivilliga samtycke.) Stöld eller tvång är inte en aktivitet som leder till social harmoni eller en välfärdsstat. Stöld är anti-liv. Det är inte en aktivitet som kan universaliseras. Med andra ord protesterar jag mot de medel som används av regeringen, oavsett hur effektivt pengarna spenderas eller vad det spenderas på. Jag vill inte ha sagt om mig att jag på något sätt samarbetade med någon typ av regeringen.

På samma sätt vägrar jag att delta i valprocessen (jag vägrar helt enkelt att att rösta) Jag vill inte ha sagt om mig att jag på något sätt samarbetade med någon typ av regeringen. När jag spelar ett spel, som backgammon, accepterar jag att följa reglerna och accepterar resultatet. Jag vägrar helt enkelt att spela röstdeltagare eller att vara en medborgare, och med gott samvete kan jag säga att jag inte är bunden av resultatet.

Dessutom finns det många förkastliga aktiviteter som tas av regeringen (du väljer ditt eget exempel som du är medveten om) som jag inte vill stödja. Regeringar behöver legitimitet, och ett av de viktigaste sätten att skapa legitimitet är att hävda att väljarna stödjer regeringen, även om i migrationsfrågor, sämre sjukvård, dåliga pensioner inte stöds av dessa påtvingade aktiviteter eller kan ge legitimitet.

Med andra ord, i att vägra att "registrera" för att betala skatt eller rösta går jag tillbaka till "de gamla traditionella normerna för, etik, naturrätt" och sunt förnuft. Jag vägrar att agera på ett sätt som producerar eller bidrar till ondskan i en Stat.

Vad händer vid ett så kallat val? Du öppnar ditt röstkort tar med detta till val med ID. Valnämnd bokför att Du har röstat.

Valsedel, partipolitiskt namn överst som INTE är rättssäkert registrerat med organisationsnummer och säte samt styrelsemedlemmar. Dina enskilt ägda mänskliga rättigheter transfereras till en lista med *folkvalda* representanter som är utan personligt ansvar och bildar ett laglöst kollektiv inom ett laglös korrupt partinamn.

 

Du väljer inte en representant i sann (rättssäker) juridisk mening som vi fick lära oss redan i skolan, utan ger bort din makt till ett laglöst kollektiv sedan rättfärdigar du, ett politiskt styrelsesystem med politiker, tjänstemän, myndigheter, verk och nämnder som använder som ursäkt och förklaring vi måste lägga beslag på din arbetskraft 4 dagar i veckan, du får behålla 1 dag i veckan lön till dig själv. Vi kallar dom 4 dagarna skatt, nu eftersom skatt tas under tvång, utpressning, hot och i slutändan våld så finns det ingen svensk som någonsin har betalt skatt under ett frivilligt avtal.

 

Om du eller någon kan bevisa att svenska individer är under avtal/kontrakt att förse den rådande eliten med skatter, så vänligen presentera ett avtal/kontrakt som är juridiskt bindande med utpressning, tvång, hot och våld som juridisk avtalsgrund?

 

Aktiebolaget KONUNGARIKET SVERIGE med dess RIKSDAG samt REGERING och dess tjänstemän har inga etiska grunder att tala om för dig när, var och hur, vad du får göra med din kropp eller vad du läser och vad uttrycker, särskilt när det politiska styret inte är ett rättssäkert subjekt, utan ett laglöst kollektiv.

 

 

I Sverige råder numera en möjlighet att stifta lagar där människor bedöms olika. Denna lagstiftningspraxis är införd av en socialdemokratisk regering.

En grundlagsförändring som förberetts av justitieminister Morgan Johansson inför nästa mandatperiod är SOU 2017:70, en ny lag om utlandsspionage.  I denna lag, som främst är avsedd för nyhetsrapportering av militära eller polisiära insatser som påverkar Sveriges relation med främmande makt, förbehåller sig staten rätten att sätta in omfattande tvångsåtgärder redan om misstanke finns om att en journalist har för avsikt att skriva en artikel för publicering. 

Flera delar av meddelarskyddet upphävs och lagen är skriven på ett sådant sätt att i praktiken alla relationer som Sverige har med stater eller mellanstatliga organisationer som påverkas av en nyhetsrapportering omfattas om det kan rymmas inom begreppet ”Fred och Säkerhet”. Rapportering om den svenska biståndsindustrin är i allra högsta grad inbegripet i detta begrepp. 

De tvångsmedel som staten kan sätta in mot journalister är

  1. Kunna avlyssna den misstänkte journalistens telefon
  2. Kunna avlyssna den misstänkte journalistens datatrafik
  3. Kunna placera en trojan den misstänkte journalistens arbetsredskap
  4. Kunna sätta upp dolda kameror i fordon, bostad och kontor som misstänkte journalisten förfogar över
  5. Kunna sätta upp dolda mikrofoner fordon, bostad och kontor som misstänkte journalisten förfogar över.

Det vill säga, även andra än den journalist som kan avses kan komma att omfattas av tvångsåtgärderna. Som familjer med minderåriga barn som förfogar över samma bostad. Det finns heller inga egentliga begränsningar i placeringen av den tekniska utrustningen varför även den misstänktes nattliga aktiviteter eller badrumsvanor kan komma att dokumenteras av staten som bonusmaterial. I bonusmaterialet kan därmed även dokumentation om intima eller integritetskränkande situationer av sådana som inte omfattas av statens misstankar återfinnas. Oavsett om sedan brott kan styrkas eller inte.

Dessa tvångsmedel kommer vara tillgängliga för åklagare och polis redan vid misstanke om att den enskilde journalisten eventuellt arbetar med en artikel som bara kanske ska publiceras. Regeringen anser att integritetsintrånget som kan drabba andra, oskyldiga som sannolikt är helt ovetande om sin mammas eller pappas arbete, än journalisten i fråga är proportionerligt.

Detta kommer räcka för att hemliga tvångsmedel som även omfattar journalistens närstående kan sättas in.

Läs hela artikeln i Ledarsidorna.se 

https://ledarsidorna.se/2018/08/regeringen-overgav-likabehandlingsprincipen-infor-lagen/

LÖGNER

 OM DU INTE FÖDDES MED AUKTORITETEN ELLER RÄTTEN ATT TA DIN GRANNES EGENDOM -PENGAR- HUR KAN DU DÅ DELEGERA, GE BORT EN RÄTTIGHET SOM DU INTE HAR, TILL NÅGON ANNAN?

SOM EN POLITIKER?

 SOM I SIN TUR UTPRESSAR, HOTAR, TVINGAR OCH ANVÄNDER VÅLD, MED HJÄLP AV SKATTEVERKET, KRONOFOGDEN, POLIS OCH DOMSTOL FÖR ATT TA

      GRANNENS EGENDOM OCH KALLAR DET SKATT, ISTÄLLET FÖR STÖLD!

NÄR FICK DU RÄTTEN ATT DELEGERA BORT EN RÄTT,

SOM DU INTE HAR???

SVÄLT UT POLITIKERNA- VAPEN ELLER SHUNNING?

SVÄLT UT POLITIKERNA- VAPEN ELLER SHUNNING?

Du som tror på demokrati, när hade du rätten till ett val om du ville ha Demokrati, Riksdag, Regering eller Konung? Mig veterligen har vi aldrig haft valet att säga
‘Nej tack’ till ingetdera.

Tror du att det är etiskt rätt att en grupp människor på 50,1 %  skall bestämma livsvillkoren för 49,9% i gruppens namn, i så fall varför  gör du det?

När du försvarar demokrati, som är grunden till mycket av problemen vi har idag och vad vi har haft i det förflutna. Om du började att rösta på 50, 60, 70, 80-talet och blickar tillbaka men kan nu bara säga till dig själv, hur kunde jag upprepa samma misstag gång på gång, på gång, och förvänta mig en förändring?

Om du inte föddes med rättigheten att ta din grannes pengar, hur kan du då ge bort den rättigheten du inte har, till en politiker genom att rösta gång på gång, så politikern kan och skall göra vad du inte får göra.

”Galenskap är att göra samma sak om och om igen och vänta sig olika resultat. Om du vill se andra resultat, gör inte samma sak.”  Albert Einstein

Jag som individ och människa har nu två val att försvara mina rättigheter och frihet - ett, självförsvarsvåld med vapen- två, med shunning (undvikande, porta) inte samarbeta med dessa politiker och dess anhängare.

Mitt val är två’an Shunning. Det spelar ingen roll vem man röstar på, det är omöjligt att det blir en förändring- oberoende om det är S, M, L, KD, SD, MP,  mm.

Politikerna lever lögnen -genom auktoritet, som du inte kan ge dom, en rättighet dom inte har eller var födda med, allt det är, är en bluff ett  bondfångeri.

Ditt val är enkelt, om det är som mitt.  Politiker skall svältas ut- sluta föda monstret med pengar genom skatter, böter, licenser, ansökningsavgifter, trängselskatt, moms, passavgifter, körkortsavgifter, tillståndsavgifter, deklarera inte, ge dom ingen information om dig mm. Vi alla har olika förutsättningar du får använda vad som passar dig och dina omständigheter.
Så valet är självförsvarsvåld med vapen -eller- fredligt svälta ut politiker och dess parasitiska tvångs stats funktion. Vakna och Rösta inte stäng av Penninga maskinen och starta svälten.

När politiker är på tv eller radio stäng av, strejka, porta alla debattprogram, köp inga tidningar med politikers reportage, ignorera facebook och youtube intervjuver, totalt blockera deras PR maskin i alla mediafunktioner, gör dom impotenta, inklusive deras bidragsberoende aktivister.

En sak är säkert, vi alla kan avstå från att rösta. Var och en av oss som röstar är delaktiga i ansvaret när politiker leder oss in i krig, ekonomiska och strukturella problem skapade genom politik, när vi tar bort en politikers mandat, gör vi en förbättring till individuell frihet och rättvisa med ansvar, vad skall staten och dess politIker göra utan ditt mandat? Grunden till mitt val är gör ingen skada, men ta ingen skit.

I den mån jag kan, kommer jag inte att bidra med skatt, inte rösta eller betala böter. Har jag åsamkat skada, den betalning skall gå till den skadade parten, inte, till politiker eller en  fiktion som staten. Om det finns ett vägande skäl till att inte ge politiker och staten pengar så är det dess brutna löfte med Kellogs-Briand pakten ett givet problem, att alla krig är ett brott mot människan och Sverige bryter denna pakt.

  If voting changed anything, they'd make it illegal. Emma Goldman

SOM FÖRETAGARE HAR JAG VARIT EN TJUV.


När jag blickar tillbaka på mitt företagsliv över 50 år. Jag kan bara komma till en slutledningen att varje företag med anställda jag har haft, där det har varit ett tvång att inkassera inkomstskatt, arbetsgivaravgifter och moms från anställda och kunder samt givit det till män och kvinnor som säger sig representera staten genom skatteverket, kronofogden, polisen, åklagare och domstol.

Jag var statens lejda agent/inkasserare i att utföra insamlingen av pengar för att hålla systemet och statens män och kvinnor vid liv. Det enda skälet till att vara en agent, var rädsla. Om du inte inkasserar pengar för statens representanter, så ser statens representanter till att man förlorar företaget, du förlorar allt.

Det finns två sidor till detta mynt.

1- Det börjar med att man säger du måste registrera företaget, då följer det att du måste följa dess regler. Vilket bl.a. medför skatter och lojalitet, solidaritet skall utövas och inkasseras.
Detta är ett tvång och obligatoriskt,
(läs Är du en medborgare).

2- Det andra är att man gör vad mänskligheten har gjort i årtusenden. Det är att man måste vara produktiv, samt skapar vad man behöver för sig själv och nära för att överleva, utan att skada sin medmänniska.
Du registrerar inget företag och får då etiketten ’’svart arbete’’ för att skapa vad du behöver för att överleva. Om du svartarbetar så betalar du inte skatter, lojalitet, solidaritet som skall utövas och inkasseras till registratorn(staten), men dom har hittat på andra regler (lagar) för detta.

Om du fångas i deras nät, du blir skyldig till allt vad dom anser sig har förlorat på ditt svartarbete, dom bestämmer storleken på denna förlust, oberoende om du tycker det är rätt eller fel. I båda fallen leder det till tvång och det blir obligatoriskt att du förlorar företaget och dina investeringar.

I paragraf 1- så är det ett tvång att betala/ge pengar till en tredje part (staten), under att man maskerar det som en registrering av kontrakt och ett avtals förhållande har skapats och existerar.
Det finns ett stort juridiskt fel såväl som en mängd etiska fel under dessa förhållanden.

Juridiska felet är- det finns inga kontrakt/avtal som kan skrivas under tvång i Sverige eller någonstans i världen och sedan drivas in under lag i en rättsstat.

Därför motsägelsen i -1 tvång- och -2 frivillgt val, men som slutar i statens tvång.
Du har inte tillstånd att vara produktiv för din överlevnad och välja fritt- bara en väg, statens väg genom tvång.


Du som företagare har varit en lejd agent för brottslighet när du tar pengar från anställda och kunder och anser dig själv under kontrakt/avtal till staten för att utföra insamlingen av pengar, för att hålla ett självbevisat brottsligt system vid liv.
Registrerar du etiskt gör du fel - registrerar du inte, så etiskt gör du rätt, men du förlorar i båda fallen.

Varför rösta på ett politiskt system som gör dig till förlorare?


Se videon- Skattens 10 budord.

              ingenstat.se                 FÖR MER INFO

http://fredofrihet.blogspot.se/2016/03/varning-for-dessa-manniskor.html

SÅ DU LETAR EFTER EN LEDARE?

REGLER FÖR HÄRSKARE...

SOM SKALL TALA OM FÖR DIG HUR

 

DU OCH VI ANDRA SKALL LEVA...

VALSTREJK DÄRFÖR ATT...

OCH SOSSARNA...

SKATTEVERKET OCH

 

TRANSPORTSTYRELSEN...

VILKA SKÄL BEHÖVS FÖR ATT VISA ATT DEMOKRATI ÄR DEN PERFEKTA GROGRUNDEN TILL MAKTMISSBRUK FÖR EN PSYKOPAT, SOCIOPAT ELLER NARCISSIST -

SAMT ATT DU INTE SKALL STÖDA DEMOKRATIN MED SKATTEMEDEL ELLAR ATT RÖSTA?

Är Mona Sahlin en psykopat, sociopat eller en narcissist?

Mona Sahlin - 11 skandaler på 28 år

Mona Sahlin har en lång karriär bakom sig som politiker, men hon är även känd för sin slarviga ekonomi.
 
FOTO: HENRIK HANSSON
Mona Sahlin har en lång karriär bakom sig som politiker, men hon är även känd för sin slarviga ekonomi.
NYHETER

Kronofogden, falska intyg och privata inköp med statens kontokort. Mona Sahlins politiska karriär har kantats av skandaler.

– Och jag vill säga från början att jag må vara slarvig med mitt liv, men jag är baske mig inte slarvig med vare sig politiken eller med mina ungars liv. Och jag är baske mig ingen ohederlig person och jag är ingen fifflare, sa Mona Sahlin i sitt berömda försvarstal efter Tobleroneaffären 1995.

1990: Betalade dagmamma svart

 1990 betalade Mona Sahlin sin dagmamma svart.

– Om man är socialdemokrat, då tycker man att det är häftigt att betala skatt. För mig är skatt det finaste uttrycket för vad politik är, sa Sahlin 1994 till SVT.

1991: Anmärkning för restskatt

 1991 var Mona Sahlin arbetsmarknadsminister och det var även då som hennes slarv med ekonomin började att uppmärksammas av media. I augusti glömde hon att betala en försenad restskatt på 1 640 kronor som hamnade hos kronofogden.

1993: P-böter hos fogden

 1993 beläggs familjen Sahlins obesiktade bil med körförbud och lappas av p-vakter två gånger. Böterna betalas inte i tid och går till kronofogden.

 1999 har Mona Sahlin 98 obetalda parkeringsböter varav 32 av dem går till kronofogden.

1993: Struntade i att betala TV-licens

 1993 åker Sahlin dit för att inte ha betalt sin TV-licens, men hon fortsätter att sitta kvar som minister. 2006 tvingas kulturminister Stegö Chilo lämna regeringen för samma blunder.

Mona Sahlin reder ut sin privatekonomi under en presskonferens 1995.
 
FOTO: LASSE ALLARD
Mona Sahlin reder ut sin privatekonomi under en presskonferens 1995.

1995: Tobleroneaffären

I oktober 1995 avslöjas det att Mona Sahlin har använt regeringens kontokort privat under sin tid som arbetsmarknadsminister. Hon har bland annat köpt Tobleronechoklad, hyrt bilar för privat bruk samt tagit ut kontanter på kortet till ett värde av 52 147 kronor. Sahlin kallade det för ett förskott på lönen. Inget brott kunde påvisas och förundersökningen lades ner.

– Felfria politiker ropar ni nu efter, och fläckfria förflutna. Finns dom, vill vi ha sådana? Ja, det får andra svara på, sa dåvarande vice statsminister Mona Sahlin under en presskonferens den 16 oktober 1995.

Mona Sahlin åkte på semester till Mauritius tillsammans med sin familj för skattebetalarnas pengar.
 
FOTO: CECILIA BILLGREN
Mona Sahlin åkte på semester till Mauritius tillsammans med sin familj för skattebetalarnas pengar.

1995: Mauritiusresan

Mitt under Tobleroneaffären 1995 bestämmer sig Mona Sahlin för att fly uppmärksamheten och tar med familjen till Mauritius. Med på resan följer en sekreterare och två livvakter. Deras resa står skattebetalarna för.

2000: Kvarskatt till fogden

 2000 avslöjas det att Sahlin återigen hamnat hos kronofogden efter att ha betalat in 40 000 i kvarskatt för sent.

- Jag är numer den mest betalningstrogna människa som finns, sa Sahlin i en tv-intervju fyra år tidigare efter Tobleroneaffären.  

2006: Fixade dotterns praktik

 2006 får Mona Sahlins dotter en praktikplats på Sveriges ambassad i Washington D.C. Platsen annonserades inte ut och tillsattes "informellt", något som strider med UD:s regler.

Mona Sahlin med livvakten. Bilden tagen 2011.
 
FOTO: JONAS BILBERG
Mona Sahlin med livvakten. Bilden tagen 2011.

2016: Falskt intyg avslöjas

 Expressen avslöjar att Mona Sahlin skrivit ett falskt inkomstintyg till sin livvakt, för att livvakten skulle kunna köpa en lyxbostad. Samma dag, 4 maj, avgår Mona Sahlin från jobbet som regeringens samordnare mot våldsbejakande extremism. Även livvakten lämnar sitt uppdrag. Åklagare inleder förundersökning mot Mona Sahlin om osant intygande och allt fler pikanta omständigheter upp. Mona Sahlin visar sig ha skrivit inte ett utan flera falska intyg och även fixat en åtråvärd praktik åt livvaktens släkting. I september 2016 förhördes både Mona Sahlin och livvakten av polis efter att ha delgivits misstanke om brott.

 Sahlin ska även skrivit intyg på myndighetens papper för att hjälpa misshandelsdömde Alexander ”The Mauler” Gustafsson att få visum till USA.

2017: Fälls för skattebrott

 I februari erkänner Sahlin de falska intygen för livvakten och döms till 80 dagsböter.

 I november fälls hon även för skattebrott.

2018: Utmäts av kronofogden

 Kronofogden fattar beslut om att mäta ut Mona Sahlins statsrådspension på 56 000 kr i månaden.

Detta eftersom hon har skatteskulder på mer än 600 000 kr.

– Jag gör alltid rätt för mig. Det gör jag självfallet nu med, skriver Mona Sahlin i ett mejl till Aftonbladet.

 

...OCH PERSSON

40 miljoner kronor i pension och i alla åren sysselsatta i offentliga sektorn ingen av dem betalade inkomstskatt!

OJ, INTE GLÖMMA MARGOT...

SKÖNT ATT KUNNA BETALA SIG SJÄLV; MED ANDRAS PENGAR...

 

Här är riksdagsledamöternas förmåner – från gratis bostad till guldkort på SJ

Över 60 000 kronor i arvode, guldkort på SJ och övernattningslägenheter på attraktiva adresser. Riksdagsledamöterna tar beslut som påverkar din privatekonomi – men har samtidigt förmåner som många andra bara kan drömma om.

 

Till hösten är det återigen dags för svenska folket att välja vilka 349 politiker som ska representera väljarna i riksdagen. Grundarvodet för en ledamot ligger på 65 400 kronor i månaden. Men de som väljs har också en rad förmåner och tillägg som de flesta andra yrkesverksamma går miste om. Som gratis årskort på SJ, 50 000 kronor till utlandsresor och fallskärm när de slutar.

En annan av förmånerna är övernattningslägenheterna som alla ledamöter som bor mer än fem mil ifrån riksdagen har rätt till – helt gratis. Alla ligger i centrala Stockholm: på Södermalm, i Gamla stan och på Östermalm.

Vill du som privatperson hyra lägenhet på liknande adresser via Stockholms stads bostadsförmedling får du vänta i snitt 16 år.

LÄS MER: 38 partier slåss om platserna i riksdagen – här är hela listan

Riksdagens bostäder är på mellan 16,6 kvadratmeter och 82 kvadratmeter. Per Lodenius, C, har en av de tre minsta övernattningslägenheterna som ligger i ledamotshuset i Gamla stan.

– Jag utnyttjar lägenheten när jag jobbar sena kvällar och nätter och har tidiga möten morgonen efteråt. Det handlar om att kunna genomföra ett uppdrag som vi har där vi är i tjänst dygnet runt, säger Per Lodenius som även har en privat bostad utanför Norrtälje.

Riksdagsledamöternas bostäder på hemorten räknas som ”tjänsteställe”, alla resor från bostaden räknas därför som tjänsteresor. Det innebär bland annat att ledamöterna slipper betala trängselskatt. En skatt som riksdagens ledamöter röstade igenom för drygt tio år sedan – och som regeringen nu vill höja ännu mer.

Per Lodenius, C, uppger att han själv inte utnyttjar möjligheten att slippa trängselskatt. Huruvida förmånen bör avskaffas har han ingen bestämd uppfattning om.

– Men hela arvodes- och ersättningssystemet bör ju ses över ständigt, säger Per Lodenius.

Förutom grundarvodet på 65 400 kronor i månaden får ledamöter som är ordförande eller vice ordförande i utskott även ett tillägg. Men Vänsterpartiets ledamöter har ett eget partiskattsystem baserat på prisbasbeloppet. Det gör att de i stället får ut 28 438 kronor i månaden efter skatt under 2018.

– Det är rimligt att riksdagsledamöter har ett högt arvode. Det är ett väldigt tungt uppdrag. Men vi tycker att arvodena är för höga och att man inte ska ha tilläggsarvoden. Arvodena är alldeles för höga i förhållande till vad folk i allmänhet tjänar, säger Vänsterpartiets gruppledare Mia Sydow Mölleby.

LÄS MER: 13 röster: De kommer styra landet efter valet

Så ser riksdagsledamöternas förmåner ut

Tjänar minst 65 400 i månaden
I stället för lön har riksdagsledamöterna ett arvode. Till skillnad från vanliga jobb utövar riksdagsledamöterna sitt uppdrag dygnet runt, året om. Riksdagsledamöterna har ett arvode på 65 400 kronor i månaden.
Vice ordförande i ett utskott får 75 210 kronor i månaden. Att sitta som ordförande i ett utskott ger 78 480 kronor i månaden. Arvodet för de vice talmännen ligger på 85 020 kronor i månaden. Högst arvode har statsministern och talmannen som båda har 168 000 kronor i månaden.

Får traktamente
Ledamöterna har sitt så kallade ”tjänsteställe” på sin hemort. Det betyder att all tid de jobbar i Stockholm kan de få traktamente. Traktamentet är på 380 kronor per dag, varav 230 kronor är skattefria. Riksdagsledamöterna har även ett så kallat ”Stockholmstraktamente”. Det innebär att de får ytterligare 110 kronor skattefritt per dag vid övernattning i Stockholm.

Pengar efter att de slutat
Den tidigare inkomstgarantin togs bort efter kritik om att den var för förmånlig. Den gäller dock fortfarande alla avgående ledamöter som tillträdde innan 2014.
Inkomstgarantin innebar att den som suttit minst tre år i följd har rätt till 80 procent av sin inkomst under ett år. Garantin kan dock bli längre. Har personen exempelvis fyllt 50 år gäller garantin till 65 års ålder.
Alla nyvalda ledamöter från 2014 och framåt får i stället ekonomiskt omställningsstöd när de slutar. Den som har suttit i riksdagen i minst ett år i följd kan få 85 procent av arvodet. Omställningsstödet betalas som längst ut i två år. Under vissa förutsättningar kan stödet förlängas.

Gratis bostad i centrala Stockholm
Alla ledamöter som bor mer än fem mil ifrån riksdagen har rätt till en av riksdagens egna övernattningslägenheter helt gratis. Riksdagen har 197 övernattningslägenheter och 58 övernattningsrum belägna i centrala Stockholm: på Södermalm, i Gamla stan och på Östermalm. 249 ledamöter nyttjar övernattningsbostäder just nu.
De tre minsta bostäderna har Per Lodenius, C, Marianne Pettersson, S, och Olle Felten, SD. De tre största har Fredrik Olovsson, S, Hans Hoff, S, och Eva Thalén Finné, M.
Om riksdagsledamoten i stället skaffar en egen övernattningslägenhet kan personen max få 8 600 kronor i månaden i ersättning för den.

Guldkort med SJ
Alla ledamöter har rätt till ett årskort med SJ. Det dyraste kortet är ett så kallat SJ Guld-kort med resplus-tillägg som kostar 89 100 kronor per år. I det ingår bland annat sittplats i första klass, måltid och hotellfrukost om man åker nattåg. Om ledamöterna bor långt bort eller det finns särskilda behov kan ledamöterna i stället få ett årskort eller klippkort på flyg.

Slipper trängselskatten
Trängselskatten infördes 2007 efter beslut i riksdagen. Människor som passerar tullarna, ofta på väg till och från jobbet, måste betala en speciell skatt. Men den gäller inte riksdagsledamöterna. Eftersom resorna både till och från övernattningslägenheten i Stockholm och hemmet räknas som tjänsteresor behöver ledamöterna inte betala trängselskatt.

Får dator, platta och telefon
Riksdagsledamöterna får en bärbar dator, en mobiltelefon och en surfplatta. De får även en skrivare, en bildskärm och tangentbord till sin bostad.

50 000 till utlandsresor
Alla riksdagsledamöter kan få 50 000 kronor i bidrag för enskilda tjänsteresor utomlands under en mandatperiod. Utöver det åker riksdagsledamöterna även på utrikesresor som bekostas av utskotten eller partigruppen.

Källa: Riksdagsförvaltningen

Mia Sydow Mölleby, V, och Per Lodenius, C. Foto: Riksdagen

VEM AV DESSA FÖDDES MED

 

RÄTTEN ATT DELEGERA BORT EN

 

RÄTTIGHET DOM  INTE HAR, TILL NÅGON ANNAN?

https://www.facebook.com/IsabeauChokmachttps://www.facebook.com/IsabeauChokmac

Stella

Som det ser ut i dag i den svenska rättsrötan svar nej till är det löst att rösta i valet 2018.
När Sverige är en rättsstat kan demokrati utföras.

Inför valet 2018 finns det två sakfrågor som bör ligga i topp i det svenska folkhjärtat. – Tjänstemannaansvar för beslutande och rättssäkerhet i myndighetsutövning.

För den som inte ännu greppat hur det står till i den svenska statens förhållande till rättssäkerhet kan nedan redogörelse bidra med förhoppning om krav på politiker och tjänstemän att bli ansvariga för beslut.
Riksdagen röstar på lagförslag och när en majoritet beslutat klubbas lag. Tjänstemän beslutar med orättssäker handläggning om människors liv.
Att besluta vad som gäller som lag är ett stort ANSVAR. Dock finns inget ansvar att utkräva av de sk folkvalda för de är inga rättssubjket i Sverige. Många är missnöjda med politiker som inte lyssnar på vanligt folk eller ens bryr sig om att svara på frågor från enskilda och ändå innehar dessa individer makt att besluta fast på laglös grund.
Enskilda individer (fysiska personer) krävs dock att följa Svensk Lag samt att identifiera sig vid tillfälle att rösta.

Att ett laglöst kollektiv är utanför det fiktiva rättssystemet som enskild fysisk person röstar fram dvs två olika världar möts trots att detta inte är acceptabelt i andra fall inom systemet. Tex, du kan inte agera inom systemet utan Identifikation samt ett personnummer eftersom du då inte agerar som ett rättssäkert registrerat rättssubjekt.
Varför accepterar Du att en politiker eller sk folkvald är undantagen från ansvar i systemet som för övrigt är den bolagiserade svenska staten?
Bör inte en beslutsfattare med så mycket makt ha fullt kommersiellt och juridiskt ansvar för beslut?

Drabbade av sjukförsäkring som nekas, ett dåligt fungerande rättsväsende, korrumperade beslag av egendom genom Kronofogden och banker som inte håller muntliga avtal, omhändertagande av barn av socialnämnd är bara några exempel på vad som kan ske när det inte finns ANSVAR att utkräva enligt svensk lag.
Trots detta betalar enskilda individer skatt och bekostar denna korrupta laglösa ansvaraslösa metod.

SKÄLEN TILL ATT SKATT ÄR EN

 

KRIMINELL HANDLING!

Det finns ingen video

 

 

FÖR MER INFO- www.ingenstat.se