RÖSTA  INTE  2018

RÖSTA INTE 2018- SVENSK DEMOKRATI HAR ALLTID VARIT EN BLUFF ! Det finns en sak som är starkare än världens alla arméer, och det är en idé vilkens tid är inne.    Victor Hugo

RÖSTA  INTE  2018

RÖSTA INTE 2018- SVENSK DEMOKRATI HAR ALLTID VARIT EN BLUFF ! Det finns en sak som är starkare än världens alla arméer, och det är en idé vilkens tid är inne.    Victor Hugo

Ivar Arpi: Makthavare bör straffas för sina misslyckanden

https://www.svd.se/makthavare-bor-straffas-for-sina-misslyckanden

Ta en person som Dan Eliasson, som trots misslyckande efter misslyckande ändå fortsätter att få uppdrag som generaldirektör. Det är alltid någon annans fel. Eliasson själv är osårbar. Eller en före detta minister som Anders Ygeman som trots IT-haveriet på Transportstyrelsen och stort ansvar under både poliskris och migrationskris, ändå får vara kvar på topposition inom socialdemokratin.
Och varför håller vi inte polischefer ansvariga för brottsutvecklingen i sina distrikt? Borde inte de som faktiskt har ansvaret också utsättas för någon risk för vad som sker inom deras ansvarsområden? Vet man att man hålls personligen ansvarig, påverkar det beteendet.

När smågangsters stjäl motsvarande kaffepengar får de mångåriga fängelsestraff, men när makthavare slösar bort miljarder går de vidare till ett nya toppjobb.

Eller om man slösar bort skattebetalarnas pengar med ett uselt kontrakt, som det för Nya Karolinska, borde inte det vara straffbart? Om en privatperson hade kostat Sverige så många miljarder hade han aldrig släppts ut ur fängelset igen. När smågangsters stjäl motsvarande kaffepengar får de mångåriga fängelsestraff, men när makthavare slösar bort miljarder går de vidare till nya toppjobb.

Hammurabis lag från Babylonien är en av de äldsta lagsamlingarna som har bevarats. "Om en byggmästare bygger ett hus, och huset rasar samman och husägaren dör, ska byggmästaren avrättas", citerar Taleb. Det behöver inte tolkas bokstavligt, men vore det inte en bra idé om vi gjorde om vårt system så att de som styr oss också tvingades ta ansvar? Det behöver inte handla om att bäras hem på skölden, få ett spjut i magen eller bli avrättad för att man har byggt ett dåligt hus. Men man bör i alla fall inte tillåtas bygga fallfärdiga hus igen.

PETITION

 

Skriv under FÖR

tjänstemannaansvar den 18 April

Petition med namninsamling, krav om Tjänstemannaansvar.

Vi kräver att Sveriges Riksdag den 18 April 2018 tar ställning för att införa lag om Tjänstemannaansvar i Sverige. 

Det är orimligt att tjänstemän i statlig, landsting och kommunal förvaltning inte behöver ta ansvar för beslut, utredningar, agerande och åtgärder. Vi har idag regler om Tjänstefel i Brottsbalken 20 kap. men ingen åklagare följer absolut åtalsplikt utan låter alltid kompisarna slippa undan.

Med tjänstemannaansvar sluter vi cirkeln, det blir inte längre giltig ursäkt hävda att man är för dåligt påläst om sitt lagrum, har en dålig dag eller bara inte vill följa lagen. Som tjänsteman ska det vara absolut plikt följa svensk lag och ta ansvar för sina beslut och konsekvenser. Disciplinpåföljder liknande de i Lagen om offentlig Anställning (SFS 1994:260) med absolut plikt om åtalsanmälan för ansvarig organisationschef är minimikrav. En lag om tjänstemannaansvar ska adressera och förbjuda :

  • Missbruk av tjänst utifrån personlig åsikt.
  • Politisk aktivism.
  • Okunskap om lagrum.
  • Okunskap om uppgift och uppdrag.
  • Åsidosättande av svenska lagar.
  • Åsidosättande av legalitetsprincipen.
  • Åsidosättande av officialprincipen.
  • Åsidosättande av objektivitetsprincipen.
  • Åsidosättande av Likabehandlingsprincipen.

 

Inför valet 2018 finns det två sakfrågor som bör ligga i topp i det svenska folkhjärtat. - Tjänstemannaansvar och rättssäkerhet för beslutande. För den som inte ännu greppat hur det står till i den svenska statens förhållande till rättssäkerhet kan nedan redogörelse bidra med förhoppning om krav på politiker och tjänstemän att bli ansvariga för beslut. Riksdagen röstar på lagförslag och när en majoritet beslutat klubbas lag. Tjänstemän beslutar med orättssäker handläggning om människors liv.
 
Att besluta vad som gäller som lag är ett stort ANSVAR.
Dock finns inget ansvar att utkräva av de sk folkvalda för de är inga rättssubjket i Sverige. Många är missnöjda med politiker som inte lyssnar på vanligt folk eller ens bryr sig om att svara på frågor från enskilda och ändå innehar dessa individer makt att besluta fast på laglös grund. Enskilda individer (fysiska personer) krävs dock att följa Svensk Lag samt att identifiera sig vid tillfälle att rösta.
 
Att ett laglöst kollektiv är utanför det fiktiva rättssystemet som enskild fysisk person röstar fram dvs två olika världar möts trots att detta inte är acceptabelt i andra fall inom systemet. Tex, du kan inte agera inom systemet utan Identifikation samt ett personnummer eftersom du då inte agerar som ett rättssäkert registrerat rättssubjekt.
 
Varför accepterar Du att en politiker eller sk folkvald är undantagen från ansvar i systemet som för övrigt är den bolagiserade svenska staten? Bör inte en beslutsfattare med så mycket makt ha fullt kommersiellt och juridiskt ansvar för beslut? Drabbade av sjukförsäkring som nekas, ett dåligt fungerande rättsväsende, korrumperade beslag av egendom genom Kronofogden och banker som inte håller muntliga avtal, omhändertagande av barn av socialnämnd är bara några exempel på vad som kan ske när det inte finns ANSVAR att utkräva enligt svensk lag. Trots detta betalar enskilda individer skatt och bekostar denna korrupta laglösa ansvaraslösa metod.
 
TJÄNSTEMANNAANSVAR.
Det som Olof Palme tog bort ska nu införas med strikt ansvar för skada på person eller egendom av en tjänsteman. Arbetsgivaren / Uppdragsgivaren ska utfärda fullmakt med fullt juridiskt och kommersiellt ansvar för den som fattar beslut över en enskild fysisk person. Den utan fullmakt att teckna för en svensk myndighet eller organisation ska redovisa detta med vem som är fullt juridiskt och kommersiellt ansvarig för beslut som fattas av den utan fullmakt att teckna för rättssubjekt. Svensk Lag ska införas med straffansvar för beslut fattad utan fullmakt.
 
PARTINAMN OCH POLITIKER.
Det finns i dag partinamn som på Statistiska Centralbyrån är registrerat med organisationsnummer och även samma namn och olika organisationsnummer. Säte eller styrelse är inte registrerat. Detta är en säkerhetsbrist och innebär att partipolitiskt namn är en laglös korrupt svensk organisation eller flera organisationer med samma partinamn. Varje partinamn som inte är offentligt registrerat med organisationsnummer och säte är inte ett rättssubjekt (ingen rättskapacitet) utan är en säkerhetsbrist och är en felkostnad för varje enskild skattebetalare i Sverige. Det offentliga som bekostas av enskild skattebetalare ska inte ha svarta hål som inte är offentligt registrerade med full insyn till granskning och ansvar inför en enskild skattebetalare. En partipolitiker i dag är bara en fysisk person som rättssubjekt utan personligt ansvar och risk för säkerhetsbrist i producerat resultat (brev, e-brev, beslut) när ett parti(politiskt)namn inte är registrerat rättssäkert i Sverige.
 
KRAV.
Varje partipolitiska namn ska registreras som ett offentligt rättssubjekt med ett unikt namn och ett unikt organisationsnummer och redovisa styrelse och säte. Varje representant ska registreras lagligt som partimedlem. Samma ansvar som tjänstemannaansvar ska gälla för de sk folkvalda politiker.

Ansvar eller Ansvarsbefrielse??

Ansvar eller Ansvarsbefrielse??

När ska offentligt anställda tjänstemän och politiker lära sig att ta ansvar för sina handlingar?

Nu är det så att om man är offentligt anställd tjänsteman eller politiker så är man i regel ansvarsbefriad?

Skulle jag som privatanställd fatta beslut, som åsamkar företaget som jag jobbar i eller äger kostnader som sedan bedöms som ''skatteskulder'', så är det troligt man blir ''Personligt betalningsansvarig''

Har man har registrerat ett Aktiebolag, som traditionellt skyddade ägarna från ytterligare betalningsskyldigheter vilket inkluderade privata leverantörsskulder såväl som ''skatteskulder'' så var man betalningsbefriad, detta går tillbaka till 1700talet och AB Stora Kopparberg. Detta ändrades på 90talet att ''skatter'' måste betalas, det skall vara tvärtom, privata skulder skall betalas.

Om du har så kallat ''skatteskulder''-

• Du blir antagligen polisanmäld för försumlighet , beroende på omständigheter.

• Du blir åtalad, ditt hus, bil din egendom blir beslagtagen om du inte har pengar att betala med , du kan blir dömd till böter eller fängelse, igen beroende på omständigheter.

• Du blir sparkad - eller - förlora ditt företag, konkurs, beroende på typ av position du har.

• Du blir antagligen också återbetalningsskyldig beloppet med Kronofogdens bevakning.

Dessa regler gäller inte offentligt anställda tjänstemän och politiker.

''Skatteverket'' är en terrororganisation som genom sina företrädare plundrar, stjäl och rånar när det behövs för att tillfredställa sina medlöpares behov.  ''Skatteverkets'' anställda är terrorister, brottslingar, ljuger när det passar deras syften för att bevara och trygga sin egen inkomst och levnadsstandard genom avändandet av tvång, hot och våld, assisterade av fiktioner som polis, kronofogden och domstolsväsendet.
''Skatteverket'' är en fiktion som Stålmannen och Fantomen, existerar inte mer än i en pappersvärld.
Vem, på skatteverket har empiriska fakta och konkreta bevis på att lagar, förordningar och regler ger dom jurisdiktion, samt att dom har den moraliska rätten att bestämma över någon annans liv och ta deras egendom med användandet utav tvång, hot och våld?
Har du som läser detta några bevis till denna jurisdiktion?

Professor: Löfven ska kunna hållas juridiskt ansvarig för sin politik

 

Varför kommer välavlönade och privilegierade chefer och ansvariga tjänstemän i offentlig förvaltning, liksom landstings- och kommunpolitiker, undan straffrättsliga påföljder när deras beslut i tjänsteutövning påvisar försummelse, oförstånd eller oskicklighet gällande användandet av skattemedel?

 

Varför ställs regeringen ledd av statsminister Stefan Löfven och dess ministrar inte till svars när chefer, ansvariga tjänstemän och politiker i landsting och kommuner är oaktsamma med skattemedel och dessutom bryter mot gällande lagar, författningar, instruktioner och föreskrifter?

 

Ett exempel: Arbetsförmedlingen satsade 100 miljoner på en ny webbplats som inte blir verklighet, chefer och ansvariga tjänstemän har otaliga gånger anlitat IT-konsulter olagligt.

 

Myndighetens chefer och ansvariga tjänstemän har istället beslutat att satsa ytterligare 20 miljoner på att förbättra den befintliga. När företrädare för Arbetsförmedlingen fick kommentera saken verkade de mest likgiltiga och konstaterade att det hela var beklagligt.

 

Det är inte beklagligt, utan oansvarigt att inte säkerställa att beslut om satsningar i denna storleksordning av skattemedel fattas på sakliga och opartiska grunder samt följer gällande lagar och regler.

 

Att chefer, tjänstemän och politiker inte ställs till svars för försummelse, oförstånd och oskicklighet i beslutsfattande sänder felaktiga signaler om kravlöshet i offentlig förvaltning och användandet av skattemedel.

 

 

Ämbetsmannaansvar fanns i Sverige fram till mitten av 1970-talet. Det innebar ett straffrättsligt ansvar för anställda inom offentlig förvaltning.

 

Fel och försummelser i tjänsteutövningen kunde leda till att offentligt anställda kunde dömas till böter, avsättning, avsked eller fängelse när de genom försummelse, oförstånd eller oskicklighet åsidosatte gällande lagar, författningar, instruktioner och föreskrifter.

 

I regeringsformen (1 kap. 9 §) anges att den: ”...som fullgör uppgifter inom den offentliga förvaltningen skall i sin verksamhet... ...iakttaga saklighet och opartiskhet...”.

 

Ämbetsmannaansvar borde återinföras för chefer, ansvariga tjänstemän och politiker i offentlig förvaltning för att motverka att tjänsteutövning och beslutsfattande påverkas av osaklighet och partiskhet, eller rent av likgiltighet som i fallet med Arbetsförmedlingen.

 

 

Den rådande ordningen leder till att chefer, tjänstemän och politiker inte säkerställer sakligt och opartiskt beslutsfattande i användandet av skattemedel.

 

Avsaknaden av ämbetsmannaansvar innebär att det råder i det närmaste straffrihet för chefer, ansvariga tjänstemän och politiker i offentlig förvaltning när de åsidosätter lagar, författningar, instruktioner och föreskrifter i tjänsteutövning och beslutsfattande.

 

På samma vis råder i princip straffrihet när det gäller försummelse, oförstånd eller oskicklighet i deras tjänsteutövning och beslutsfattande.

 

Det är orättfärdigt och otidsenligt att fel och försummelser endast i sällsynta undantagsfall leder till straffrättsligt kännbara konsekvenser. Saklighet och opartiskhet borde prägla all tjänsteutövning och alla beslut som fattas i offentlig förvaltning.

 

 

Chefer och ansvariga tjänstemän som fattat beslut på Arbetsförmedlingen har inget att frukta för det som har hänt.

 

De kan också i fortsättningen fatta tvivelaktiga, felaktiga eller rentav olagliga beslut när det gäller användandet av skattemedel, utan att behöva oroa sig för eventuella straffrättsliga påföljder.

 

Statsminister Löfven och hans ministrar borde ta initiativ och ansvar för att riksdagen fattar beslut om att återinföra ett ämbetsmannaansvar för chefer och ansvariga tjänstemän i offentlig förvaltning, liksom för politiker med beslutsansvar för användandet av skattemedel i landsting och kommuner.

 

Göran Svensson

Skadestånd för överträdelse av EU rättsordningen

Skadestånd för överträdelse av EU rättsordningen

https://glasriketsurfolk.wordpress.com/

 

I en artikel i Dagens Juridik från 31 januari 2018 kan man läsa följande:

 

“Från och med april finns det en särskild lag som tvingar stetan och kommuner att betala skade-stånd till personer som får sina rättigeter enligt Europakonventionen kränkta. Lagen är nu klubbad i riksdagen.

 

Ändringen genomförs genom att en ny bestämmelse förs in i skadeståndslagen. Paragrafen tar särskilt sikte på kränkningar mot Europakonventionen för mänskliga rättigheter – som i sig har varit svensk lag sedan år 1995.

 

Enligt lagen ska skadestånd betalas om det bedöms vara “nödvändigt för att gottgöra överträdelsen”. “

 

http://www.dagensjuridik.se/2018/01/efter-23-ar-med-europakonventionen-nu-klubbar-sverige-lag-om-skadestand-stat-och-kommun

 

Lagändring förväntas tröda igenom den 1 juli 2018 i svensk lag när det gäller myndigheter där EU rättsordningen uppmärksammas rejält samt en rättssäker handläggning av enskilds ärenden.

 

http://www.regeringen.se/492bc6/contentassets/000953e28b8040ca848208c85934532c/en-modern-och-rattssaker-forvaltning—ny-forvaltningslag

 

Gotland Kommun är bara EN av de rättssubjekt jag har dokumenterat samt kvalitetssäkrat för överträdelse av EU rättsordningen sedan 2015 där arbetsgivaren har strikt produktansvar och risk för producerad säkerhetsbrist av en anställd av en svensk offentligt registrerad myndighet. Detta gäller även de rättssubjekt som VÄGRAT fylla i EU id blankett.

 

GK EU ID BL Ifylld.jpeg

 

Förlåtelse för överträdelse av EU rättsordningen

 

Hoppas en liten påminnelse kan skapa lite nytänk hos berörda.

 

I frid och fred…
En;
Stella.