RÖSTA  INTE  2018

RÖSTA INTE 2018- SVENSK DEMOKRATI HAR ALLTID VARIT EN BLUFF ! Det finns en sak som är starkare än världens alla arméer, och det är en idé vilkens tid är inne.    Victor Hugo

RÖSTA  INTE  2018

RÖSTA INTE 2018- SVENSK DEMOKRATI HAR ALLTID VARIT EN BLUFF ! Det finns en sak som är starkare än världens alla arméer, och det är en idé vilkens tid är inne.    Victor Hugo

ACCEPTERAR INTE KONTANTER
Jag besökte Mölndals kommun och behövde betala med kontanter till parkeringen, vilket automaten inte accepterade.

Efter Mölndal så skulle lunchen spisas på Resturangen Kooprativet på Lindholmen som inte accepterade kontanter bara bankkort. Kort blev det för min del med att jag gick och spisade på Iranska Paradis på Ringön.
Jag kommer aldrig att gynna privata företag som inte vill ha kontanter

Bankomatdöden sprider sig: ”Bekymmersamt”

https://www.svd.se/svenska-bankomatdoden-sprider-sig-bekymmersamt

I dag har bankägda Bankomat knappt 1 600 uttagsautomater i Sverige. För fyra år sedan var den siffran över 1 900. Det innebär cirka 350 nedsläckta bankomater på fyra år. Till det kommer att konkurrenten Kontanten, ägt av Nokas, har stängt 32 av sina uttagsmaskiner. Totalt handlar det om nära 400 stängda bankomater.

Snabbast går det i storstäderna. I Stockholm har antalet automater minskat med närmare 30 procent på fyra år. Även mängden pengar som tas ut från bankomaterna har minskat med cirka 24 procent under samma tid år, enligt Bankomat AB.

Det finns tre grupper som i någon mån är förlorare i detta. Det är äldre, funktionsvarierade och nyanlända.

Johan Nilsson ser problem med att det blir allt glesare mellan uttagsautomaterna. Han talar om ett digitalt utanförskap.

– Det finns tre grupper som i någon mån är förlorare i detta. Det är äldre, funktionsvarierade och nyanlända. Som empatisk samhällsmedborgare kan jag tycka att det är bekymmersamt, säger han.

Många äldre är obekväma med betalkort vid inköp och föredrar kontanter. En person som är blind kan också föredra kontanter. Det gör det lättare för hen att kontrollera och räkna de pengar hen använder. Nyanlända är beroende av kontanter; de har oftast inte de inkomster som krävs för ett betalkort.

Blir det en långvarig störning är krisberedskapen inte särskilt god, bland annat på grund av att det finns så lite kontanter.

Sverige har på sig ledartröjan i världen när det gäller omställningen mot det kontantlösa samhället. Få länder har så lite kontanter i omlopp som Sverige.

I resten av världen går trenden åt andra hållet. Man öppnar fler – inte färre – bankomater.

– I Tyskland, USA och Sydeuropa har kontanterna fortfarande en stark position. Jag tror att ett skäl är svenskarnas tillit till sina banker. Ett annat skäl till varför så många förlitar sig på kortbetalning är att Sverige ligger långt fram rent tekniskt, säger Johan Nilsson.

Det finns också en annan oro kring det kontantlösa samhället. Vad händer vid en större samhällskris?

– Jag möter ofta en naiv inställning till hur det finansiella systemet kommer att klara sig vid en större cyberattack, säger Joeri van Laere, lektor och forskare vid Skövde Högskola som driver ett forskningsprojekt om störningar i det svenska betalsystemet.

Han fortsätter:

– Blir det en långvarig störning är beredskapen inte särskilt god, bland annat på grund av att det finns så lite kontanter.

LÄS ÄVEN

Stefan Ingves: Skydda våra svenska kronor

DEBATTEN OM KONTANTERNA 

”Andra länder fattar inte vad vi håller på med”

EKONOMISTUDION 

Därför vill bankerna utrota kontanterna

PREMIUM DET KONTANTLÖSA SVERIGE

Maastrichtavtalet ger bankerna oinskränkt makt att ta tullavgifter, dvs skatt, på allt

mars 2, 2018 · by Michael Thudén

 

Min mer kreativa blogg:

The possibility to use a Boolean sphere in order to create a Von Neumann universal constructor

De sk frihandelsavtalens syfte är att förstöra nationalstaternas suveränitet så att storbolagen ägda och kontrollerade av banksystemet ska kunna härska – eller kortare skrivet – den sk frihandeln är till för att göra banksystemet till envåldshärskare. För det är ju inte små familjeföretag som idkar internationell handel – det är de multinationella storföretagen som kan gå över gränserna och vill ha frihet att förstöra miljön etc samt döda de lokala företagen. För att lyckas med detta måste ”kapitalet” vara ”fritt” och kunna röra sig mellan länder så att de multinationella företagen kan döda alla lokala småföretag

 

Några tullar för att de multinationella företagen ska behöva betala för t.ex miljökonsekvenser av ökade transporter, social utslagning etc får inte finnas i nyliberalernas sk ”frihandel”. När småföretagen dör blir det ökad arbetslöshet och då får arbetarna skulden för att de inhemska företagen inte kan konkurrera med de multinationella företagen – vilket leder till krav på att löner och skatter på företagen måste minska annars kommer de multinationella företagen lägga produktionen i något annat land. Det land som kan kyssa storföretagen djupast i röven blir det land som de multinationella företagen lägger produktionen i. Den sk ”frihandeln” är mao  ett ”race to the bottom”  där fackföreningarnas och löntagares  rättigheter alltmer inskränks samtidigt som politikerna blir rövslickare åt de multinationella företagen och det parasiterande banksystemet. Mao  den sk ”frihandeln” är de lokala småföretagens, fackföreningarnas och demokratins dödgrävare.

 

Maastrichtföredragets artikel 104(1) är grundbulten för denna slakt på demokratin och småföretagandet. Artikel 104(1) säger att staten inte får skapa pengar (valuta, dvs kronor i Sverige) för att finansiera sin verksamhet. Genom att stoppa statens rätt att finansiera sig själv med sina egna skapade pengar tvingas staterna ”låna” av banksystemet som hittar på betalningsmedel från luften. Staterna hamnar mao i påhittad skuld till banksystemet och för att betala de påhittade skulderna måste staterna beskatta den inhemska befolkningen och de lokala småföretagen.

 

En suverän stat kan finansiera sig själv genom att skapa sin egen valuta. Att staten kan skapa sin egen valuta som den finansierar offentliga verksamheter med är mao grunden för demokratin. Idag är, som sagt, ”demokratin” begränsad till att politikerna slickar banksystemet och de multinationella företagens rövar då staten och kommunerna sitter i påhittad skuld till bankerna –  som sagt; Maastrichtföredragets artikel 104(1) tvingar staten och kommunerna, och därmed demokratin, in i detta trälförhållande till banksystemet. Bankerna har t.o.m tagit över statens rätt att ta ut tullavgifter.

 

Förr fanns fysiska tullar där staten tog ut en skatt genom tullavgifter. När någon t.ex ville idka handel i Stockholm var de tvungna att gå igenom någon av Stockholms tullar, t,ex den vid Skanstull,  och betala en tullavgift. Staten kunde ta ut dessa tullavgifter/skatter genom att staten kontrollerade vägnäten in och ut till städerna. Tullavgiften var en transaktionsavgift som säljaren var tvungen att betala till staten för att kunna komma in i staden och sälja till köparen inne i staden.

 

Tullavgiften som staten tog ut vid tullarna hade mao minst två funktioner

  1. Att skydda det lokala företagandet så att andra länder inte kunde dumpa priserna så att det egna landets företag inte konkurrerades ut

  2. Att se till att de pengar som staten skapat återforslades till staten så att de inte blev för mycket pengar i omlopp och därmed inflation (om staten bara skapade mer och mer pengar utan att ta tillbaka dem skulle det finnas för mycket pengar i cirkulation vilket skulle kunna skapa hyperinflation)

 

Kungarna finansierade förr i tiden krig genom att skapa sin egen valuta och kontrollera tullavgifter/skatter. Kungarnas krig var ofta ämnade till att riva ned andra länders tullar, ofta under den falska parollen om ”frihandel”. T.ex de sk opiumkrigen där Storbritannien (som egentligen styrdes av det multinationella företaget Ostindiska Kompaniet) tvingade Kina att öppna sina hamnar för opium under förevändningen att det var fråga om ”frihandel”.

De offentliga utgifter som kungarna finansierade genom att skapa valuta och ta ut skatt med var mao oftast krig.  Men i takt med att kungarnas makt minskade och demokratin ökade flyttades fokus för statens pengautgivande så att istället för att finansiera krig  finansierades offentlig utgifter som gynnade alla – välfärdsstaten kunde byggas. Då staten kunde skapa sin egen valuta för att finansiera offentlig verksamhet behövde inte staten heller belasta de inhemska småföretagen med skatter.

 

Men i och med Maastrichtföredragets artikel 104(1) har bankerna övertagit rätten att skapa landets betalmedel. Bankerna har därmed också tagit över rätten att ta ut skatt/tullavgifter. Detta sker genom att:

 

1) Bankerna hittar på ”pengar” . Detta sker genom att bankerna skuldsätter de sk ”låntagarna”. Bankerna kräver sedan att få tillbaka det de aldrig lånat ut , det kallas ”amortering”, samt ränta på påhitten. Detta kan betraktas som skatter som bankerna tar ut för att hitta på ett surrogat till landets valuta (egentligen skapar inte bankerna riktiga pengar dvs valuta, dvs kronor – banker hittar på ett betalmedel genom att hitta på bankens egna skulder, sk IOU:s, som de ”lånar ut”).

 

2) Bankerna tar ut tullavgifter varje gång det görs en transaktion genom bankerna vägnät för betalningar. När du betalar i mataffären måste affärsägaren betala en tullavgift (omdöpt till ”transaktionsavgift”) till banken. Swedbank tar t.ex 1:50 SEK + 1.80% per transaktion, dvs en tullavgift/skatt för att du ska kunna använda bankerna vägnät för betalningar.

 

3) Kortavgifter kan ses som en skatt för att du ska kunna använda bankernas vägnät för betalningar

Om du betalar med riktiga pengar, dvs kontanter (dvs kronor) kringgår du helt bankernas vägnät och därmed slipper du alla skatter/tullavgifter som bankerna lagt på. Det är därför bankerna försöker döda kontanter – bankerna kan inte kontrollera betalningsflödena om du betalar med kontanter – du betalar Nisse med en hundralapp direkt i handen – ingen bank ligger som en binnikemask mellan dig och Nisse.

 

Det är glädjande att ETC:s Johan Ehrenberg skriver om bankernas parasitism iom att de kontrollerar betalsystemet. Ehrenberg skriver helt rätt att, citat:

”Bankerna är som fästingar på medborgarnas ekonomi.”

Ehrenberg skriver också:

”Bankerna behöver oss men vi behöver inte dem.”

Ehrenberg har helt rätt även om jag tycker liknelsen med en binnikemask är mer träffande. Vi behöver inte ha binnikemaskar i betalsystemet – men binnikemaskarna, dvs dagens banker, behöver oss för att kunna suga ut näring i betalningsflödena.

Ehrenberg kommer även till slutsatsen att vi kan kringgå binnikemaskarna genom att införa E-kronor, citat:

”Jo, det skulle vara lätt att avskaffa bankerna. Ge varje medborgare och företag ett konto i Riksbanken och så ett betalkort.”

Även Riksbankschefen Ingves börja tala om  att införa digitala kontanter, dvs E-kronor, så att det ska gå att gå förbi bankernas binnikemask-betalsystem på samma sätt som vi kan göra då vi betalar varande med sedlar och mynt, dvs kontanter. Ingves skriver:

”Riksbanken hoppas att utredningen lägger fram förslag som långsiktigt skyddar användbarheten av svenska kronor utgivna av Riksbanken. Riksbanken utreder för närvarande behovet av att ge allmänheten tillgång till elektroniska e-kronor.”

Det är bra att det börjar dyka upp lite förstånd i debatten kring pengar och att bankerna inte längre kan dränka diskussionen med obegripliga svammel (avsikten med svamlet är just att det ska vara obegripligt). Men det räcker inte, därutöver krävs:

  • Att Maastrichtföredragets artikel 104(1) skrotas så att staten kan skapa E-kronor (samt fysiska kronor i form att sedlar och mynt) för att finansiera de offentliga utgifter och välfärden. Artikel 104(1) var skriven för att staterna skulle fjättras och sättas i påhittad skuld till banksystemet.

  • Då alla skulder till banker (boskulder etc) är skapade på samma sätt måste det till en total skuldavskrivning. Skulderna är påhittade då bankerna hittat på dem från ingenting och bör avskrivas då de är just bara påhitt.

  • Bankerna behöver förstatligas över åtminstone en övergångstid och omstruktureras från att vara binnikemaskar till att syssla med vad de ljuger om att de gör idag – att ta emot inlånade pengar som de sedan lånar ut.

  • Då egendomsfördelningen blivit extremt förskjuten av bankernas parasitism krävs en extrem progressiv beskattning under en övergångstid av de som tjänat på parasitismen (t.ex Wallenberg, Wahlroos etc). Den progressiva skatten kommer ha en ”trickle down” effekt så att parasiternas egendom tillfaller allmänheten.

Ekonomiprofessor Steve Keen berättar nedan att vi måste döda binnikemaskarna, nationalisera finanssystemet och ha ett jubelår – dvs totala skuldavskrivningar.

 

PENGAR

http://fredofrihet.blogspot.se/p/pengar.htm

Kent, har mycket bra info och erfarenhet kolla hans hemsida.

Pengar

 
 
 
Pengar är ett ämne som jag inte velat skriva mycket om. Dels för att så många andra gör detta i olika forum och grupper på nätet och dels för att det är en massa jag vill säga och tror är sant, men inte kan bevisa.

Men då pengar är en stor del av våra liv, vare sig vi vill eller inte, så tror jag att denna blogg inte är komplett som en källa till frihetsrelaterat material på svenska, om jag inte delar med mig av vad jag vet, tror, tycker och mina tankar och slutsatser i ämnet.
 
Givetvis skall allt jag säger här tas med en nypa salt, då jag inte kan garantera att allt är sant eller korrekt. Gör dina egna efterforskningar om du vill veta mer.
 
Jag tror dock att något här kommer att vara nytt för dig eller kanske får dig att omvärdera vissa saker du hört eller läst, mer...