RÖSTA  INTE  2018

RÖSTA INTE 2018- SVENSK DEMOKRATI HAR ALLTID VARIT EN BLUFF ! Det finns en sak som är starkare än världens alla arméer, och det är en idé vilkens tid är inne.    Victor Hugo

RÖSTA  INTE  2018

RÖSTA INTE 2018- SVENSK DEMOKRATI HAR ALLTID VARIT EN BLUFF ! Det finns en sak som är starkare än världens alla arméer, och det är en idé vilkens tid är inne.    Victor Hugo

Jag är ett stycke. Klicka här för att lägga till din egen text och redigera mig. Jag är ett jättebra ställe för dig att berätta din historia på så att dina besökare kan få veta lite mer om dig.

Politikerna vill att du ska vara rädd för vanliga skurkar, men inte rånare med statliga

Grunden till denna text kommer från Larken Rose jag har ändrat den till att passa svenska förhållanden.

 

Politikerna vill att du ska vara rädd för vanliga skurkar, men inte rånare med statliga tillstånd - även om du är långt mer sannolikt att du blir ett offer för den senare. Politikerna vill att du ska vara rädd för någon privat vapenägare, men inte av skjutglada poliser - även om du är långt mer sannolikt att bli ett offer för den senare. Politikerna vill att du ska vara rädd för bedragare och skumma affärsmän, men inte av politiker och bank oligarker- även om du är långt mer sannolikt att bli ett offer för den senare. Politikerna vill att du ska vara rädd för utländska terrorister, men inte för all statlig säkerhetspolis hemliga tvångsmedel  - även om du är långt mer sannolikt att offer för den senare. Politikerna vill att du ska vara rädd för vapen i händerna på vanliga människor, men inte av vapen i händerna på "regeringen" - även om den senare används för att begå mycket mer stöld, misshandel och mord. Politikerna vill att du ska vara rädd för alla typer av gäng och kriminella organisationer, men inte av de som kallas "regering" - som är mycket mer benägna att ofreda dig.

Om politikerna gav ett skit om dig, eller folk i allmänhet, och ville ha bra människor för att skapa trygghet, fri från trakasserier och rånare, kunde de omedelbart uppnå detta genom att tygla i sina egna offentligt anställda ligister. Men det kommer inte att hända. Eftersom de inte bryr ett skit om dig. Hela deras agenda är att hålla dig rädd, samtidigt som man försöker övertyga dig om att ge dem mera makt över dig och alla andra för att skapa trygghet. Det är en lögn. Det har alltid varit en lögn. Sluta falla för det, tänk innan du röstar på lögner.

 

Gruppvåldtäkt är inte ett Brott...

mer...   http://fredofrihet.blogspot.se/2018/03/gruppvaldtakt-ar-inte-ett-brott.html#moreFred o.Frihet   

Gruppvåldtäkt är inte ett Brott...

….det är praktisk tillämpning av den Demokratiska Principen.
 
 Sådär. Jag hoppas den rubriken fick din uppmärksamhet.

Eftersom det är valår, tänkte jag att jag borde säga lite om demokrati som jag inte sagt hitintills här i bloggen. De få som läser  vad jag skriver borde ha en klar bild av min syn på politiker och demokrati som det tillämpas i dagens system. Eftersom ordet ”politiker” ofta förekommer i samma mening som orden; förrädare, kriminella och ryggradslös. 

Man säger ibland att ”Demokrati” är tre vargar och två får som röstar om vad de skall äta. Det är ett system som om man hårdrar det gör alla brott OK om bara merparten av de inblandade var för att det begicks. Så gruppvåldtäkt är inte ett brott – för majoriteten av deltagarna var för att det gjordes. Kvinnan var bara i minoritet, och måste därför foga sig för majoritetens vilja.

Alla kan se att detta är vansinne, och de flesta skulle hålla med om att förgripa sig på någon är ett brott oavsett hur många som är inblandade och vad de tycker.

Men alla kan inte se att om ett folk eller en del av ett folk röstar på vem som skall leda dem de kommande åren, att om dessa ledare som på så sätt utses, förgriper sig på folket eller delar av folket, att detta likaledes är brottshandlingar. Det spelar ingen roll tydligen om dessa potentiella ledare ljög om allt de skulle göra när de fick makten, eller agerade som agenter för främmande fientliga intressen och avsikten hela tiden var att bedra, bestjäla, förslava eller till och med skada eller döda dem som röstade, mer...

 
Läs Kent Bengtssons utmärkta blogg 
Fred o.Frihet   http://fredofrihet.blogspot.se/2018/03/gruppvaldtakt-ar-inte-ett-brott.html#more

Så du är inte övertygad att Kingdom of Sweden är ett Bolag?

NOTIS: Hilda och Ruben slåss för sin överlevnad

I tidningen Advokaten, nr 2 / 2017, menar före detta chefs-JO Elisabet Fura att det är en skamlig maktkamp om ordförandeposten i Advokatsamfundet som pågår inför öppen ridå. Ett uttalande som tål att granskas närmare samtidigt som Fura ger sitt stöd till valberedningens förslag, Hilda – medlemmen Lena Frånstedt-Lofalk . Fura vänder sig mot att den avgående ordföranden Bengt Ivarsson ställer sig bakom den alternativa kandidat som lanserats.

Den öppna ridå som Fura antyder finns inte. Spelet pågår bakom lyckta dörrar i ett samfund som har en lagstadgad hög sekretess.  Fura nämner inte heller att hon öppet stödjer en väninna ur advokatsamfundets nätverksorganisation Hilda. Vare sig avgående ordförande eller den alternativa kandidaten är medlemmar av vare sig Hilda eller Ruben, den andra nätverksorganisationen.

Det pågår en falangstrid i Advokatsamfundet nu. Bakom lyckta dörrar. I potten ligger både Anne Rambergs eftermäle, generalsekreteraren som sannolikt kommer gå i pension inom kort, som nätverken Hilda och Rubens överlevnad. Dessa av Advokatsamfundet bildade nätverksorganisationer är idag mäktigare än Samfundet självt. Hilda och Ruben organiserar, under Advokatsamfundets paraply, allt ifrån statssekreterare på justitiedepartementet, expeditionschef på samma departement, Domarnämnden över till rikspolischefen, ordföranden i Högsta Domstolen och generaldirektören för Kriminalvården för att nämna några.

Anne Rambergs eftermäle är hårt knutet till Hilda och Rubens överlevnad. Genom att ha skapat något som blivit mäktigare än Advokatsamfundet självt kan Ramberg säkra sitt eftermäle, fortsätta kontrollera sin skapelse samt fortsätta vara en kraft i den svenska rättsapparaten. Fortfarande utan insyn.

Kan en Hilda efterträda dagens ordförande är denna succession och kontroll säkrad. Det är av den anledningen en av Hildas grundare, Elisabet Fura, nu ger sig in i kampen. Kampen för Hilda och Rubens överlevnad.

Hilda och Ruben. Igen. Och igen. Och igen

SVT:s avslöjande att Skatteverkets generaldirektör Ingemar Hansson inte sett några problem med att vara formellt ombud åt en vd och tillika vän som inte ville betala en privat skuld. På arkitektfirman som drabbades beskriver man situationen som ”extremt obehaglig”. Vad som inte framgår är att Hansson även är medlem i Advokatsamfundets nätverksorganisation Ruben.

Sedan ledarsidorna.se börjat bevaka och granska nätverken Hilda samt Ruben har det blivit allt mer oro inom Advokatsamfundets medlemskår inför årsstämman i juni när ny ordförande skall väljas för Advokatsamfundet. Flera av varandra oberoende källor upplever att generalsekreterare Anne Ramberg ”kuppat” in en lojal och nära väninna som dessutom är en av Hildas äldsta medlemmar som ny ordförande. Den motkandidat som den avgående ordföranden ställt sig bakom möts med stark kritik av valberedningens ordförande som även han är medlem i nätverksorganisationen Ruben.

För att bli medlem i någon av Advokatsamfundets nätverksorganisationer skall personen ”dela värdegrund”. De ledamöter i Samfundet som hört av sig till ledarsidorna.se uppger samtliga om att de skräms till tystnad då Samfundet själva avgör om vilka som skall uteslutas eller inte. Ett uteslutningsbeslut kan bara överklagas till Högsta Domstolen vars ordförande Stefan Lindskog  är medlem i Ruben.

Frågan är om det agerande som Hansson ger uttryck för är en del av den värdegrunden och om finansminister Magdalena Andersson är medveten hans engagemang i Ruben. Det engagemanget samt om det är förenligt med hans tjänst som Generaldirektör.

Hilda och Ruben. Igen. Och igen. Och igen