RÖSTA  INTE  2018

RÖSTA INTE 2018- SVENSK DEMOKRATI HAR ALLTID VARIT EN BLUFF ! Det finns en sak som är starkare än världens alla arméer, och det är en idé vilkens tid är inne.    Victor Hugo

RÖSTA  INTE  2018

RÖSTA INTE 2018- SVENSK DEMOKRATI HAR ALLTID VARIT EN BLUFF ! Det finns en sak som är starkare än världens alla arméer, och det är en idé vilkens tid är inne.    Victor Hugo

PERSON

"Även om man och person är synonymt grammatiskt, har de en annan juridisk acceptans." Från Bouviers lagordbok 1856.

Man, (homo) är en term av naturen; Person (persona) är en civilrättslig term. Calvin. Från Blacks Law Dictionary, andra upplagan (1910), sidan 577


Personen, är inte en skapelse av naturen. Endast man är. Personen föddes på ett tvådimensionellt papper (dvs. uttalande om levande födelse) och skapades genom juridik.

En människa, betraktad endast med avseende på den levande kroppen eller kroppsliga existensen. (Webster s 1828).
Ta en levande själ (andlig kropp plus anatomiska kroppen), överväg då vad som finns kvar om det spirituella, anden/själen kroppen avlägsnas ... det är en juridisk person. En rent objektivt sekulär enhet, ges inte människan liv genom det spirituella, anden/själen (en kropp utan den spirituella, anden/själen är död). Därför kan en juridisk person endast vara en fiktiv enhet som är uppfattad, formad eller bejakad i människans sinne, inte skapad av skaparen som en av (naturens skapelse). En juridisk person är en enhet som endast skapats av människan för det juridiska området.

 

Fysisk person, är en juridisk term för en människa av kött och blod. Till skillnad från en juridisk person som exempelvis kan utgöras av ett företag, stat eller en fysisk persons dödsbo. En fysisk person är ett rättssubjekt, och kan alltså, åtminstone om den är myndig, både förvärva sig juridiska rättigheter och iklädda sig juridiska plikter och skyldigheter.

Privatperson, har ungefär samma betydelse som fysisk person, men används ofta för att särskilja personen från eventuella titlar eller roller som denna också har. Privatpersonen Anders är således inte samma sak som Dr. Anders.

Ett rättssubjekt, i form av ett bolag, en stiftelse, en förening, en kommun, staten, eller liknande är en juridisk person enligt svensk rätt-

 

Exempel på juridiska personer i Sverige är:

 • svenska staten

 • landsting

 • kommuner

 • aktiebolag

 • handelsbolag

 • kommanditbolag

 • ekonomiska föreningar

 • bostadsrättsföreningar

 • stiftelser

 • Europabolag

 • Europakooperativ

 • erkända arbetslöshetskassor

 • dödsbon

 • konkursbon.

Som juridisk person är du likställd med all dessa inför domstol- även om du är en människa (man,homo).

Personen. kommer i två varianter. En artificiell person och en fysisk person.
1) Den juridiskt fysiska personen har redan identifierats som en människa, som är av människans utseende (man,homo). En juridisk fysisk person.
2) Den juridiskt artificiella personen, är ett juridiskt bolag, företag, kommuner, staten etc. som på listan.

Fysisk person. En människa, som skiljer sig från en artificiell person som skapats genom lag. Blacks Law Dictionary, 7: e upplagan.


Exempel på en artificiell person ...
Konungariket Sverige är ett bolag, eftersom Konungariket Sverige är en juridisk person. Men finns Konungariket Sverige egentligen? Eller är det en legal fiktion? Om Konungariket Sverige "existerade" skulle det vara närvarande även om jorden saknade människan. I det här fallet skulle det bara vara en sektion av jorden, utan namn eller distinktion. Konungariket Sverige är en konstruktion av sinnet och existerar endast i sinnets dimension. "En abstraktion och en varelse av sinnet bara". Det är en artificiell person som antas existera (i människans värld). Det är en enhet som kräver att animering och representation ska erkännas.

"Eftersom varje regering är en artificiell person, en abstraktion och en skapelse av sinnet, kan en regering bara koppla samman med andra artificiella personer. Den imaginära, som varken har någon verklighet eller substans, är avskärmad från att skapa och uppnå jämlikhet med det materiella . Den juridiska manifestationen av detta är att ingen regering, liksom någon [regeringens] lag, myndighet, aspekt, domstol etc. kan ägna sig åt annat än företag, artificiella personer och kontrakten mellan dem.


Och så har en 
artificiell person skapats för dig. En artificiell person för att samspela med regeringen. När allt kommer omkring, "en regering kan bara samspela med andra artificiella personer". "Det immateriella är avskärmad från att uppnå paritet med det konkreta". En artificiell person utsätts för att visa myndighetsidentifiering. Regeringsidentifiering som du sökt efter och undertecknat för, som körkort, pass. (auktoriserad). Du representerar detta. Det är uppenbarligen "din" person ". Det är en enheten som måste "representera" eftersom det inte är du! I själva verket presenterar du dig själv, du re-presenterar inte dig själv. Bara din juridiska fiktion måste representeras eftersom den inte kan existera i ett vaccum. Du kan anses representera en juridisk person eller du kan anses representera en artificiell person. Det beror allt på vad som sägs - av dig - och i vilken arena. Du är och har mer än en juridisk "kapacitet".

Blacks Law Dictionary (4: e upplagan)
Artificiell. Är i motsats till ordet Naturligt. Skapat enligt konst eller lag: existerande endast med våld eller övertygelse av lag.

Ballentine Legal Dictionary 3rd Edition.
Persona. (Civilrätt) Person.
... ordet persona är anställd i rättspraxis, i motsats till ordet man, homo. När vi talar om en person betraktar vi bara människans tillstånd, den del han spelar i samhället abstraktion, utan att överväga individen. " Toull. Dr. Civ. Francais, liv. 1, n. 168 Institut för amerikansk lag , John Bouvier, 1851, vol. 1, bok 1, "av personer"
En persona ligger inte i verklighetens rike, och en (man, homo) är ingen person i den juridiska världen. Personer måste vara "representerade" inom det rättsliga området.

 

 

legal-dictionary.thefreedictionary.com

Juridisk fiktion. Ett antagande om att något inträffade eller att någon eller något existerar, vilket i själva verket inte är fallet, men det är legalt gjort för att en domstol rättvist kan lösa ett ärende inför det.

Rättsliga gränser:
En "juridisk fiktion" är en "rättsregel" som förutsätter något som är eller kan vara falskt som sant.

Från amerikansk lag och förfarande, vol. 13, sid 137, 1910 ...
" Detta ord" person "och dess räckvidd och lagar, vilket inbegriper, som det är, legala fiktioner och också uppenbarligen naturliga varelser, det är svårt att förstå; men det är absolut nödvändigt att förstå, på vilken kostnad som helst, en sann och ordentlig förståelse för ordet i alla faser av dess korrekta användning. En person är här, inte en individuell fysisk människa, utan den status eller villkor som personen är investerad i. Inte en individ eller fysisk människa av kött och blod, utan status, tillstånd eller karaktär som bäras av den fysiska människan. Personens lag är lagen om status eller tillstånd ".

Thayers grekiska lexikonet  
Person, det utseende man presenterar med sin rikedom eller egendom, hans rang eller låga villkor.

Ballentines Law Dictionary (1969)
Status,
Position eller rang. Ett juridiskt personligt förhållande eller villkor, inte tillfälligt i sin natur eller slutgiltigt enligt parternas vilja, med vilken tredje man och staten berörs. Re Davidson, 223 Minn 268, 26 NW2d 223, 170 ALR 215. En befintlig situation.

From Black's Law Dictionary 1st Edition ...
Person, "En man som anses enligt den rang som han har i samhället, med alla de rättigheter som den plats han äger berättigar han sig rätten till de villkor han ålägger". .

 

Din person är hur du "anses" av andra i samhället. En mental konstruktion eller uppfattning av andra. En "bild" av andra; från andras fantasi.

Din "sanna essens" är inte den mentala uppfattningen av andra "i samhället". Din sanna väsen är
inte ditt "utseende" för andra. En man i en polisens uniform är bara en man, din mentala konstruktion (och hans) skapar en " persona ", polismannen. När polismannen går i pension, förblir han en man, försvinner polisens ytliga aspekt, personan.

Person, "En juridisk person som anses/betraktas ha förmåga att ha rättigheter och plikter samt att vara skyldig".
Nyckelordet är "anses/betraktat" [tanke på]. Återigen är denna "tanke" eller uppfattning endast en mental konstruktion, en fiktion.

Person, "En person är sådan, inte för att han är mänsklig utan för att rättigheter. plikter och skyldigheter har tillskrivits honom".
Det enda sättet som rättigheter, plikter och skyldigheter kan tillskrivas är av dem Skapare eller alternativt genom samtycke till ens jämställdhet. Människan av kött och blod samtycker till att representera en person.

"Varje man är oberoende av alla lagar, förutom de som föreskrivs av naturen. Han är inte bunden av några institutioner som bildats av hans medmänniskor utan hans samtycke "- CRUDEN v. NEALE 2N.C. (1796) 2 SE 70

Tolkningsakt – Kungadömet Sverige
"Person", eller något ord eller uttryck som beskriver en person, innehåller ett företag ".

Maxims of Law From Bouvier's 1856 Law Dictionary
Inclusio unius est exclusio alterius. Inkluderingen av en är uteslutning av en annan. 11 Co. 58.
När det gäller tolkningslagen omfattar "en person, ett bolag". Allting och allt annat är uteslutet, "inkluderandet av en är uteslutning av en annan. 11 Co. 58 ".

Den fiktiva,
articifiella enheten kommer till liv genom animering och representation. Du animerar din fiktion genom att representera den. En bona fide man presenterar sig, en fiktion måste representeras eftersom den inte existerar i verkligheten.

En person är en fiktiv enhet (företag) med kontor och rang. Rangen anger vilka rättigheter personen kommer att ha (om någon) och deras uppgifter. PERSONEN kan förbättra rankningen genom investeringar i titlar, doktorand,
professor etc. PERSONEN kan också förbättra rankningen genom monetära investeringar eller vinst (se Wallenberg, Bill Gates, Warren Buffet, Elon Musk etc.). Pengar

och/eller referenser kommer att få dig mer hänsyn i samhället, mer RANK. Ett samhälle som respekterar personer och rang eller status är inte av skapare eller av naturen.

V för Vendetta

"Du har haft en mask så länge, du glömde vem du var under den"

 

 

 

 

Hur väl passar

inte detta in i Sverige?

Akta Dig För Nyttiga Idioter!

Kritiker av president Barack Obama (som också fungerade som en medborgarorganisatör i Chicago innan inlede sin politiska karriär) har ofta kopplat sitt namn med det av Saul Alinsky, ibland på ett sätt som tyder på de två män kände varandra och arbetade tillsammans. Men de har aldrig ens träffats. Alinsky dog av en hjärtattack 1972, då Barack Obama var tio år gammalt barn som bor i Hawaii. En annan framstående demokrat, Hillary Clinton, har också ofta förknippade med Alinsky eftersom hon skrev sin senior avhandling på temat ”En analys av Alinsky Model” medan hon var student vid Wellesley College 1969.

En mycket cirkulerade lista över stegen för ”Hur man skapar en socialistisk stat” är ett annat exempel på ett politiskt försök att knyta namnen på Saul Alinsky med dem i Barack Obama och Hillary Clinton. Obama påverkades av skrifter och filosofin av Saul Alinsky, författare till den bok, ”Regler för Radicals”, och senare av Frank Marshall Davis, med en liknande filosofi.

Barak Obama följde denna filosofi och dess 'förebilder' i alla sina dagar som en medborgarorganisatör för ACORN, med hjälp av taktik som tycktes visa att om man 'trycker ner' företag i utbyte från företagen att inte framställa dom som något att hata, Hillary Clinton gjorde sitt college avhandling om hans skrifter och Barack Hussein Obama skriver om honom i sina böcker.

 

Men den här listan är inte något tas från de faktiska skrifter Saul Alinsky, inte heller ens låter som något han skulle ha skrivit (exempelvis är den linje om ”styra vården” otidsenlig för sin tid, och idén om ”att öka fattigdomsgränsen så högt som möjligt”är själva motsatsen till vad Alinsky arbetat för att uppnå).

Denna lista är helt enkelt en modern variant av årtionden gamla, apokryfiska kommunistiska regler för Revolution pjäs som ursprungligen passerat tillsammans utan tillskrivning tills Alinsky namn blev fäst vid den (förmodligen att någon där ute tyckte det lät som något Alinsky kanske har skrivit).

Den närmaste (i form, om inte i innehåll) till ovan återgivna lista över ”Hur man skapar en social stat” som återfinns i skrifter Saul Alinsky är följande lista över ”power taktik” Alinsky beskrivs i hans 1971 boken Regler förradikaler.Observera att Alinsky lista ägnas enbart taktik (dvs metoder för att åstadkomma mål) och anger inte några särskilda mål för dessa taktik (till exempel, sjukvård, religion, vapenkontroll):

Svenska Medborgare är inte Svenskar.

Från bloggen Fred & Frihet kommer denna utmärka artikel om medborgarskapet. Äger vi någonting av Sverige? Land, trän, vatten, stränder eller berg bara för att vi är medborgare här.

Här kommer en artikel från bloggen skriven av Kent Bengtsson.

 

Svenska Medborgare är inte Svenskar.Om du finner det jag skriver om en smula förvirrande ibland, så kan tyvärr detta verka än mer förvirrande. Men vissa som redan börjar se genom rökridåerna och lögnerna som utgör det här samhället, kommer troligen att förstå vad jag säger. 

Som jag nämnt på sina håll, så har vi inte bara ett Sverige. 
Vi har åtminstone två.

Det första Sverige är befolkat av män, kvinnor och barn med ett gemensamt språk som bor inom ett landområde vi i dagligt tal hänvisar till som Sverige. 
Det andra Sverige är utan fysisk förankring. Det är som en fantasivärld som SPEGLAR det första och mer verkliga Sverige.

Alla tycks förstå vad det första Sverige är. Men de har lurats att tro att det andra Sverige är inbakat i det första – vilket inte kan vara fallet.

Så låt oss ta en ordentlig titt på skillnaderna och vad det ”Andra Sverige” egentligen är.

 

Båda Sverige är i grund och botten en tanke eller idè. Gränserna är inte del av Moder Jord, och Sveriges gränser har varierat genom åren. Om du går omkring i fjällen där gränsen mellan Norge och Sverige går, så kommer du inte att hitta ett staket, en gärdsgård eller en plogfåra som markerar gränsen. Om du är borta från vägar och stigar så kommer det inte ens att finnas en skylt. Du måste titta på en karta för att bestämma var gränsen går, eller en elektronisk karta, som en GPS-apparat.
Länder är ett mänskligt fenomen eller rättare sagt en mänsklig överenskommelse. Mer om detta i Artikeln ”
Vad är Sverige?”.

Det andra Sverige tycks vara ett utländsk företag, som 
verkar som en verklig regering åt Sverige.

SWEDEN KINGDOM OF är registrerat i US Security & Exchange Commission, och skatteintäkter anges som inkomstkälla. Jag har försökt hitta mer referenser på detta, men det tycks inte vara lätt att hitta på nätet. Jag antar att det dolts för att dölja sanningen (eller så har jag fel i detta antagande).
Det har hur som helst bekräftats av riksgälden att Sverige är en Juridisk Person.
Det lär vara sant att UNITED STATES OF AMERICA är ett företag registrerat i Panama. AUSTRALIA lär vara registrerat i Washington DC. Så jag skulle tro att SVERIGE är registrerat i Washington DC med. Om någon känner sig mer hågad att gräva i detta, så skulle jag först leta där samt i City of London, United Nations, IMF, Vatikanstaten eller Universal Postal Union i Schweiz.

 

En Juridisk Person är en fiktion, utan förankring i den påtagliga verkligheten. Som till exempel en golfklubb. Golfklubben använder en golfbana. Golfbanan kan ses som den landmassa där de bedriver sin verksamhet. Men om de som klubb turnerar och spelar på andra golfbanor så är de också verksamma på andra golfbanor. Landmassan i sig är inte klubben. Klubben finns egentligen bara på papper och i dess medlemmar. Den har en regering, såsom en Ordförande, Styrelse och Kassör. Den har anställda som sköter om banan, klubbhuset och cafeterian.

Medlemmarna har vissa rättigheter och skyldigheter som klubbmedlemmar. De måste betala en medlemsavgift och följa regler som gäller på banan och i klubbhuset samt hur de framför klagomål eller förslag. De måste rätta sig efter styrelsens beslut och klubbens stadgar.

 

Om du är en Svensk Medborgare, så är detta inte en beskrivning av en människa som lever på den landmassa som i dagligt tal kallas Sverige, utan en beskrivning av en medlem i det ”Andra Sverige”. En Svensk Medborgare är en underordnad Juridisk Person (som medlemmen i golfklubben) och dess namn skrivs i offentliga handlingar i stora bokstäver. Om du inte tror mig, titta i ”ditt” pass, på ”ditt” körkort eller ID handling. Se hur dess namn skrivs av Skatteverket eller andra myndigheter. Det är inte du som människa. Det är en aspekt av dig. Det definierar dig i en specifik roll (som medlemmen i Golf Klubben) inom företaget / den Juridiska Personen SVERIGE.

I Regeringsformen står det ”All offentlig makt i Sverige utgår ifrån folket...”

Lägg märke till att det inte står ”All offentlig makt i Sverige utgår från Medborgarna...”

Folket är den högsta instansen. Det består av levande människor som skapats av Moder Natur eller någon annan Skapare som är överordnad oss, och vilken den Juridiska Personen SVERIGE inte har någon auktoritet över. (Om de tror sig ha auktoritet över Naturen, låt dem modifiera eller upphäva tyngdlagen, om de kan.) Folket i sin tur skapade alla fiktioner, eller åtminstone så gav folket dem giltighet genom att bidra till dem, ge dem erkännande och samarbete. Utan dessa så skulle de inte existera. Folket är Svenskar.

Medborgare” är en titel inom den Juridiska Personen SVERIGE. Det är en underordnad position som måste lyda Styrelsens stadgar och dekret. Medborgaren har skyldigheter och förpliktelser som givits av Regeringen (Styrelsen) och som kan tas bort av den samma. Exempel på dessa är, skatteplikt, lydnadsplikt, etc. En Medborgare kan också skaffa sig speciella privilegier inom fiktionen Sverige – som att genom kompetenstest och avgifter erhålla licens att köra bil, jaga, idka vissa yrken, etc. De får då ytterligare titlar, som ”förare”, ”jägare”, ”elektriker”, ”läkare”, ”pilot”, etc.
 

 

Lägg märke till att vår person har ett namn och ett nummer, precis som företag, föreningar, kommuner, etc. har ett namn och organisationsnummer. Så ”Person” och ”Juridisk Person” är egentligen båda samma sak. Men man ändrar nomenklaturen lite för att det inte skall vara helt uppenbart.

Det andra Sverige är en del i ett globalt nätverk av fiktioner och underordnade dessa. Som Europeiska Unionen, Förenta Nationerna, Universal Postal Union, och det verkar högst troligt med tillstånd och välsignelse från Vatikanstaten i Rom. Dess lagar skrivs ner av Jurister vars högkvarter är i The City of London och det står i skuld till IMF, Bank of International Settlements och andra internationella banker. Det är alltså inte alls en suverän Svensk organisation.

Så om du undrar varför politikerna, oavsett vilket parti som har ”makten”, inte arbetar för det Svenska folket eller lyder folkets vilja eller intressen, där har du svaret. Sluta rösta på dem, det är meningslöst, och befäster bara att du villigt låter dem ta din makt som människa och använda den hur de vill.

 

Som Medborgare (Med-borgenär) i denna organisation, så är du heller inte under Svenskt styre eller ens Svensk.

Varför skriver jag om detta? För om man inte förstår hur något är konstruerat så kan man heller inte fixa det. Men om man förstår hur saker och ting i grunden ligger till (även om det finns en hel del mer att veta om allt detta) så kan man börja hitta lösningar och utarbeta strategier för att slingra sig ur de osynliga bojor som vi hamnat i. 

Betyder det att vi skall utträda det andra Sverige och säga upp oss som Medborgare? 
Det är inte något jag rekommenderar. För vi vet inte vad framtiden har i sitt sköte och om folket kommer att vakna och ändra på saker eller om det kommer att fortsätta att vandra i sömnen, allt djupare in i en labyrint av fiktioner det inte kan se eller förstå.

Blir vi många nog som vaknat upp, så kan vi göra det första. Om inte så kan vi behålla vår Juridiska Person och använda den för att agera inom det fiktiva systemet vi idag har.

Men inse att precis som medlemmarna i Golfklubben, så är vi inte alltid i klubben (det andra Sverige) eller agerar som medlemmar av den. De är för det mesta obundna av klubbens regler, helt enkelt för att de inte alltid spelar golf. När de inte är i golfklubben eller en golfturnering klubben är med i, så agerar de inte som dess medlemmar, utan som privata individer.

Samma med det andra Sverige. Om du inte arbetar i den offentliga sektorn, om du inte använder din Juridiska Person, som i bankaffärer eller handelstransaktioner som kräver att du agerar i den kapaciteten, eller om du inte just identifierat dig med ett pass eller ID utfärdat av det andra Sverige, så är du heller inte i det i rådande stund.
 

 

Så om detta stämmer som jag skriver här så har en lång och smygande stegvis statskupp ägt rum i Sverige och vi har som land tagits över av främmande makter som låtsas vara en Svensk institution.

 

En annan sak att hålla i åtanke är att bara för att du har ett ID med den Juridiska Personens namn och nummer på samt ett foto av dig (och kanske ett mikrochip med andra uppgifter i) betyder det att du ÄR denna juridiska person? Nej. Om du går in på ett stort företag eller en regerings byrå, så kommer du att se anställda som går omkring med ett ID kort för företaget i fråga. Det har igen namnet och antingen personnumret eller ett anställningsnummer, vilken position den människan fyller inom denna organisation och ett chip eller en magnetremsa som öppnar vissa dörrar men inte andra, beroende på behörighet och rang. Är denna man eller kvinna alltid sin jobbtitel, dag och natt alla dagar? Nej, bara när de är på jobbet. 

Vem kan säga om du är ”på jobbet” som medborgare?
 Om du använder din Person, så säger du med dina handlingar att du är så. Om du inte använder den, låt den som hävdar att du är, bevisa det. Men kom ihåg att inte ge dem ammunition för sitt påstående – som genom att identifiera dig med ett ID utfärdat av regeringen, eller säga saker som kan tolkas som att du är en Svensk Medborgare eller den Juridiska Personen. Detta är inte lätt, då vi hela livet förväxlat vår person med oss själva och tilltalats som vi är vår person, genom skola och yrkesliv.

 

Så försök i ditt sinne att särskilja dig själv och din person. Och etablera i ditt sinne när du agerar som den ene eller den andre.